PRESSEMELDING: Troskongregasjonen om biskop Müllers avgang

PRESSEMELDING FRA TRONDHEIM STIFT:

Kardinal William Levada, prefekt for Vatikanets Troskongregasjon, har den 6. april gitt meg det tunge oppdrag å meddele at Den hellige stol i slutten av januar 2009 ble gjort kjent med en anklage mot biskop Georg Müller av Trondheim om seksuelt misbruk av mindreårig person.

Nuntiaturet i Stockholm fikk i oppdrag å etterforske saken og se på forholdet til norsk strafferett. Da Müller ble konfrontert med anklagen, innrømmet han forholdet, og hans avskjedssøknad ble innvilget per omgående. På gjentatte spørsmål nekter Müller for at det er flere forhold, og det er heller ingen andre ofre som har meldt seg til kirkelig eller rettslig instans.

Selv om forholdet er foreldet etter norsk lov, gjelder fremdeles den indrekirkelige justis. Biskop Müller har derfor siden sin avgang gjennomgått terapi og har ingen biskoppelig eller pastoral oppgave.

Troskongregasjonen opplyser videre at sakens detaljer ikke har vært offentliggjort etter ønske fra offeret, som i dag er godt over myndighetsalder. Kongregasjonen ber om at vedkommendes ønske om å forbli anonym respekteres.

Som biskop Müllers etterfølger har jeg selv ikke vært involvert i saksgangen og heller ikke sett sakens dokumenter. I alle forhold som gjelder biskopers overtredelse av kirkelig eller sivil rett, er det Troskongregasjonen som er rette kirkelige instans.

Klosterneuburg, Østerrike, 6. april 2010

+ Bernt Eidsvig

Apostolisk administrator av Trondheim stift

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. april 2010)

av Webmaster publisert 12.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59