Norge: IMDi bevilger 320.000 kr til Caritas arbeid for integrering av innvandrere i menighetene

Lenkeadressen er: http://www.caritas.no/news.asp?c=213&id=11120