Katolsk Akademi 8. mai: Opphevelsen av Jesuittparagrafen

Øyvind Norderval

 Se også:

Katolsk Akademi i Oslo katolske bispedømme inviterer til seminar lørdag 8. mai 2010 med følgene tema:

Opphevelsen av "Jesuittparagrafen" i lengdeperspektiv

Innleder er Øyvind Norderval, professor i kirkehistorie, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Professor Nordervall har forsket på temat i flere år og har funnet frem til mange interesante dokumenter og skriv som i dag er av stor interesse. Diskusjonen om religionsfriheten har vært sentral både her i Norge og i verdenssamfunnet for øvrig i de siste ti årene. Denne diskusjonen har Den katolske kirke også deltatt aktivt i både her til lands og på verdensbasis.

Da Grunnloven ble vedtatt i 1814 var den ilagt tre forbehold: "Jødeparagrafen", paragrafen om "munkeordener" og "jesuittparagrafen". "Jødeperagrafen" ble opphevet i 1841, "paragrafen om munkeordner" i 1857 - først i 1956 ble "jesuittparagrafen" opphevet.

I Grunnlovens paragraf 2 lød siste avsnitt slik: "Jesuiter maa ikke taales". Stortinget behandlet forslaget om å oppheve forbudet i 1897 og 1923, men det ble ikke oppnådd flertall for opphevelse. I 1956 ble saken atter satt på dagsorden og ble vedtatt. Arbeiderpartiet, unntatt én person, stemte for opphevelse, Kristelig Folkeparti stemte enstemmig mot opphevelsen, mens de andre partiene var splittet. Arbeiderpartiet og de som fulgte dem argumenterte med religionsfriheten og henviste til Den europeiske konvensjon for beskyttelse av menneskerettigheter og FNs menneskerettigserklæring av 1948.

Jesuittordenen ble stiftet av den baskiske adelsmannen Ignatius av Loyola (1491-1556) og seks andre medstudenter, deriblandt den senere meget kjente Frans Xaiver. På festen for den Hellige Maria Guds Moders opptagelse til himmelen, den 15. august 1534, besluttet de å befeste sitt forbund med et hellig løfte om å tjene Gud. Den 27. september 1540 stadsfestet pave Paul III den unge selskapet som orden. I april 1541 ble deh hellige Ignatius valgt til Jesuittordens første generalforstander. Orden ble kalt Societas Jesu (Jesu Selskap). Ignatius og Frans Xavier ble helligkåret i 1622.

Jesuittordenen er den eneste katolske orden som avlegger et spesielt lydighetsløfte til paven – det såkalte fjerde løfte – som bl.a. betyr at paven kan pålegge dem ulike oppgaver. Jesuittene har hus i Sverige og Danmark, men ikke i Norge, og disse tilhører den tyske ordensprovins.

Alle er velkomme til en diskusjon om religionsfriheten, hvor vi får et eksempel på hvordan religionsfriheten (eller mangel på den) har vært praktisert i Norge.

På grunn av enkel servering er det påmelding til akademi@katolsk.no.

Dørene åpnes kl.10.45.

Kl.11.00 Registrering, kaffe, te, kaker og frukt.

Kl.11.15. Velkommen. Informasjon. Foredrag.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); mlm/mt (20. april 2010)

av Webmaster publisert 21.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59