Stor feiring av Festen for Kristi legeme og blod i Bergen

ST. PAUL MENIGHET

Søndag 6. juni 2010 feirer vi

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD - CORPUS CHRISTI

Kl. 13.00 feirer vi felles Messe for hele menigheten i Johanneskirken.

Herfra går vi i prosesjon med Det Allerhelligste Sakrament gjennom byens gater og avslutter med velsignelse og Te Deum ved St. Paul kirke.

Deretter blir det menighetsfest i skolens gymsal.

Det er første gang at St. Paul menighet planlegger Kristi Legemes Fest med høytidelig prosesjon utenfor kirkens område. Mange grupper i menigheten er med i forberedelsene av prosesjonen - det er viktig at hele menigheten deltar - og viser vår trosiver og vår katolske tradisjon!

Husk søndag 6.juni - fra 13.00 til ca 17.00!

Utenom høymessen i Johanneskirken, blir det bare messe kl. 9 og kl 18 (engelsk) denne dagen.

Vennlig hilsen

St. Paul menighet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2010)

av Webmaster publisert 28.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59