Nytt menighetsråd i St. Thomas

St. Thomas kapelldistrikt i Valdres valgte 13. juni 2010 nytt menighetsråd.

Det nye menighetsrådet består av:

Anna Magdalena Bartczak Monsen, Lomen

Beatriz Estrologo Hestekind, Etnedal

Christian Wilondja, Leira

Helge Gudheim, Ulnes

Shirani Fernando Jevne, Ryfoss

Stanley Oleaghara, Vang

Til Pastoralrådet ble Helge Gudheim valg til fast representant med Shirani Fernando Jevne som vara.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. juli 2010)

av Webmaster publisert 03.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59