Venter revisjon av regler for seksuelle misbrukssaker

Troskongregasjonen ventes å snarlig lansere reviderte regler for behandling av kirkelige straffesaker vedrørende seksuelle forbrytelser begått av klerikere (prester, diakoner og biskoper) mot mindreårige.

John Allen fra NCR skriver på sin blogg at revisjonen ikke signaliserer noen dramatisk ny tilnærmingsmåte for hvordan seksuelle misbrukssaker behandles. I stedet dreier det seg om en slags konsolidering av eksisterende praksis.

Kilder sier til NCR at revisjonene kun omhandler den interne kirkelige status til anklagede prester. Vatikanet publiserte i april et sett av retningslinjer som sier at den sivile lovgivning når det gjelder rapportering av kriminalitet til rette myndighet alltid skal følges.

I 2001, ved det pavelige dokumentet Sacramentum sanctitats tutela, gitt motu proprio, ble en del alvorlige forbrytelser forbeholdt behandling i Troskongregasjonen, da ledet av kardinal Ratzinger. En av disse var seksuelle forbrytelser begått av klerikere (prester, diakoner og biskoper) mot mindreårige. Mindreårige defineres her som under 18 år, uavhengig av for eksempel den seksuelle lavalder i et gitt land.

De oppdaterte reglene ventes å være en formalisering av de praktiske unntakene fra Sacramentum sanctitats tutela, som ble igangsatt av Troskongregasjonen i 2003 under ledelse av daværende kardinal Ratzinger. Disse praktiske unntakene var et ledd i prosessen med å forenkle de kirkelige prosedyrer med å fjerne misbruksanklagde prester, som for eksempel muligheten til å omgå kostbare og tidkrevende kanoniske rettssaker mot enkelte prester anklaget for misbruk. Denne praksisen manglet allikevel en formell pavelig godkjennelse.

Revisjonen skal også inkludere en utvidelse av foreldelsesfristen i den kanoniske lov. I dag er tiltalefristen 10 år etter den fornærmede part har fylt 18 år. Denne utvides nå til 20 år. Troskongregasjonen jobber også med egne retningslinjer til nasjonale bispekonferanser som skal gjøre det enklere med en overnasjonal koordinering av ulike direktiver knyttet til misbrukssaker.

Revisjonene, som ventes offentliggjort de kommende ukene, er et ledd i pave Benedikts kamp for en mer transcendent og effektiv behandling av seksuelle misbrukssaker i Kirken.

Les mer:

Vatican set to issue changes in sex abuse rules (JOhn Allen/NCR)

Pope Revises Sex-Abuse Norms (Wall Street Journal)

Se også:

Spørsmål og svar om overgrepskrisen - hva media ikke forteller (Katolsk informasjonstjeneste)

NCR, WSJ; Andreas Dingstad (6. juli 2010)

av Webmaster publisert 06.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59