Bispeordinasjon i Kina - godkjent av Vatikanet og myndighetene

 Se også:

Lørdag den 10. juli ble msgr. Antonio Xu Jiwei (75) ordinert til biskop av Taizhou i provinsen Zhejiang i Kina. Det rapporterer Den hellige stol. Den nyordinerte biskopen har administrert bispedømmet siden 1999.

Både Den hellige stol og kinesiske myndigheter har godkjent bispeordinasjonen, som ble celebrert av biskopene Giuseppe Li Mingsu av Qingdao, Giuseppe Zhao Fengchang av Liaocheng, Giuseppe Xu Honggen av Suzhou og Giuseppe Han Yingjin av Sanyuan. Alle disse prelatene er i kommunion med Den hellige stol og også anerkjent av myndighetene.

Rundt 1000 troende hadde kommet fra Shanghai og Ningbo for å delta i feiringen av den nye biskopen, som er den andre i bispedømmets historie - bispestolen har vært vakant siden 1962. Stiftet omfatter rundt 6000 troende, ca. 15 prester, 10 søstre og rundt 25 kirker/kapeller.

Biskop Xu uttalte at hans bispedømme har mange utfordringer, men at han er optimistisk med tanke på en fornyet evangelisering og katolsk vekst.

VIS - Vatican Information Service (14. juli 2010)

av Webmaster publisert 14.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59