Talltull med statsstøtte?

I år opplevde Tromsø katolske stift at fem karmelittnonner for første gang ble dobbeltført mot et annet trossamfunn. Det er snart på tide at det avsløres hvordan katolikkene her forsøkte å grafse til seg for mye statsstøtte.
(Illustrasjonsfoto)

I en artikkel i Dagsavisen 22. juli kunne vi lese at Oslo katolske bispedømme (OKB) har bedt om statsstøtte for 3795 flere medlemmer enn det var grunnlag for. Avisartikkelen anklager Kirken for «talltull». Det er ingen tvil om at bispedømmet har fått avslag på søknad om støtte for en rekke medlemmer, men årsaken til «talltullet» ligger ikke hos Den katolske kirke, men hos myndighetene.

Det er flere grunner til at bispedømmet søker om støtte for «for mange» medlemmer. Blant de viktigste er:

  1. I 2006 sendte myndighetene brev til alle som da var dobbeltførte. De som oppga at de ikke (lenger) ville tilhøre et minoritetssamfunn men (gå over til) DNK er nå registerført der, men uten at Den katolske kirke får vite hvem det gjelder. Ved stikkdato i år utgjorde de 887 personer. Vi skulle gjerne ha strøket dem, men vi vet ikke hvem de er - fordi den samme myndigheten som deler ut støtte ikke forteller oss det.
  2. For nyfødte barn som døpes i Den katolske kirke skal det sendes en melding om dette til DNK. Dersom barnet døpes sent, eller dåpsmeldingen ikke behandles raskt, vil barnet etter visse regler automatisk bli meldt inn i DNK. Selv om disse forholdene ryddes opp i året etter vil de fremstå som dobbeltførte ett år.

Intensjonen ved den nye ordningen for statsstøtte var at kirkesamfunnene skulle likestilles, og motta tilskudd basert på det reelle antall medlemmer. Den katolske kirke i Norge har over dobbelt så mange medlemmer som vi søker støtte for. Myndighetenes krav til 11-sifret fødselsnummer ved innmelding gjør at vi ikke kan ta med alle våre medlemmer i søknaden om statsstøtte. Den norske kirke har statlig tilgang på fullt fødselsnummer på sine medlemmer (aktive som inaktive), mens de øvrige trossamfunn må selv innhente dette fra den enkelte. I tillegg har mange innvandrere ikke fødselsnummer, men et såkalt D-nummer - dette setter vedkommende i stand til å betale skatt, men utløser ikke statsstøtte til det kirkesamfunnet han eller hun tilhører.

Det er altså ikke snakk om at Den katolske kirke prøver å tilrane seg for mye statsstøtte. Vi har en grunnlovfestet rett til likebehandling med DNK. Gitt vårt faktiske medlemstall medfører det i hvert fall dobbelt så stor statsstøtte som dagens. Praksisen ved tildeling av støtte fraraner oss denne.

Vi vil ikke ha støtte for andre enn våre medlemmer. Problemet er at vi med dagens praksis mister støtte for mange som beviselig er katolikker og trofast betaler sin skatt.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); vae/mt (22. juli 2010)

av Webmaster publisert 22.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59