Katolsk Akademis foredrag tilgjengelig på nett

Katolsk Akademi vil med dette kunngjøre at vårsemesterets ulike foredrag nå er tilgjengelige på nett. De aktuelle foredragene er:

- Dominikanersøster og teolog Madeleiene Fredell OP: Vatikanet og europas åndelige arv

- Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.: Sigrid Undsets lykkelige år

- Filosofidoktor, dosent og jesuittpater Ulf Jonsson SJ: Hvordan samtale om Gud i dag

- Professor i kirkehistorie Øyvind Nordevall: Opphevelsen av "Jesuittparagrafen " i lengdeperspektiv

Katolsk Akademi håper at disse fordragene skal kunne danne grunnlag for videre lesning og studium rundt de problemstillinger som er berørt på seminarene, slik at de kan bidra til å fordype og rotfeste den enkeltes kristne tro - og det faktum at å være kristen må ses i sammenheng med hva som skjer i det sivile samfunn. Katolsk Akademis målsetning er å arrangere seminarer i skjæringspunktet teologi, filosofi, kultur og samfunn - da alt henger sammen og vanskelig kan skilles fra hverandre. Litteratur til videre lesning og fordypelse kan kjøpes og bestilles i St. Olav katolske bokhandel.

Katolsk Akademi vil samtidig benytte anledningen til å minne om at programmet for høsten 2010 er klart, og man kan melde seg på de forskjellige seminarene (akademi@katolsk.no). Som vanlig er temaene varierte og spennende - som professor i filosofi Torstein Tollefsens seminar om Den Bysantiske Kristus, professor i kunsthistorie Gunnar Danbolts seminar om Hvordan kunsten kan utfordre oss i forhold til troen og biskop og karmelittpater Anders Arborelius OCDs seminar Katolsk mystikk- som evangelisering. Se program (PDF).

Det nye fra høsten av er at Katolsk Akademi også skal arrangere retretter i forbindelse med seminarene. Den første retretten blir holdt av biskop Anders Arborelius, med tema Gud er Kjærlighet. Deretter blir det to retretter hvert semester, det vil si to i vårsemesteret og to i høstsemesteret.

Alle er hjertelig velkommen til et nytt semester i Katolsk Akademi, med seminarer og retretter i Mariagården, Akersveien 5, Oslo.

Guds fred og kjærlighet

May-Lisbeth Myrhaug

Katolsk Akademi

Leder

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. august 2010)

av Webmaster publisert 12.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59