Be rosenkransen i mai!

Vår Frue av Rosenkransen Pave Benedikt XVI oppfordrer troende over hele verden til å be rosenkransen i mai måned, som er spesielt viet Maria.

Ved avslutningen av generalaudiensen den 11. mai oppfordret han “alle til å intensivere den fromme praksis å be rosenkransen, særlig i denne mai måned, som er dedikert til Guds Mor.”

“Jeg inviterer dere, kjære unge, til å verdsette denne tradisjonelle marianske bønnen, som hjelper oss til bedre å forstå og assimilere de sentrale hendelsene i Kristi frelsesgjerning,” sa paven.

Han oppmuntret så de syke til ”i tillit å vende seg til Jomfru Maria gjennom denne fromhetsøvelsen og overgi alle deres behov til henne.”

Den hellige far konkluderte med å henvende seg til nygifte og invitere dem til å resitere rosenkransen for familien.

Se også

Kilde: CNA – 13. mai 2011

av Mats Tande publisert 13.05.2011, sist endret 13.05.2011 - 14:58