Kaldeiske messer sommer og høst 2011

Det feires kaldeisk-norske messer på følgende tidspunkt:

Søndag 26.06, kl. 15.30.

Søndag 28.08, kl. 15.30.

Søndag 23.10, kl.15.30.

Alle messene holdes i St. Josephs kirke, Akersvn 4, 0177 Oslo

Det blir kirkekaffe i menighetssalen fra ca. 16.30 til kl. 18.30

Melding fra St. Joseph forening for Kaldeere i Norge