Her er Norges delegasjon til WYD i Madrid

Kvelden tirsdag 9. august feiret biskop Bernt Eidsvig messe med ca 200 ungdommer i St. Olav domkirke i Oslo. Ungdommene var samlet kvelden før avreisen til verdensungdomsdagene i Madrid. 


null
Foto: Henriette Teige

I sin preken uttrykte biskopen glede over at ungdommene skulle møtes og overnatte i Akersveien før avreisen, for slik å bli inspirert til konkret å ta med seg Kirken i Norge i sine bønner under reisen. Han utfordret dem også til å tenke gjennom sine personlige mål for ferden og hvem og hva de ville be for. Han oppfordret dem til å vise åpenhet for alle de kom til å møte på reisen, som er en valfart. "Dere vil som norsk delegasjon i år møte mer oppmerksomhet enn vanlig," sa han. "Når dere blir spurt, fortell ganske enkelt om den sorg dere bærer med dere. Tenk gjennom deres ord, for de vil bli husket."

Biskopen henledet oppmerksomheten på dagens helgen, den hellige Edith Stein. "Hennes liv var en valfart, og den endte hos Gud."

Les også: - Verdensungdomsdagene er ikke "et katolsk Woodstock"

Den norske delegasjonen består i år av to grupper, ca 170 personer som reiser i regi av Norges Unge Katolikker, og ca 30 personer som reiser i regi av Vietnamesisk pastoralsenter. Begge gruppene var med i utsendelsesmessen. NUKs gruppe har i år chartret et eget fly for reisen.

Verdensungdomsdagene er verdens største ungdomsarrangement og foregår i to deler: Først en uke spredt i vertsfamilier i ulike bispedømmer i vertslandet, så noen dager felles i arrangementsbyen. Mange er kun med på den siste delen, men flere av deltagerne på tidligerer turer fra Norge har sagt at den første delen, kalt "Days in the Diocese" har vært et høydepunkt. Den er en anledning til å bli bedre kjent med kirken lokalt i vertslandet.

Høydepunktet og avslutningen av arrangementet er alltid en vigilie og en messe med paven. I år foregår disse 20.-21. august. Over en million deltagere er ventet.

Med i den norske delegasjonen er biskop Berislav Grgic av Tromsø, som skal holde katekeser i Madrid, flere sekularprester, prestestudenter og representanter for maristene, dominikaner- og fransiskanerordenen.

katolsk.no ønsker god valfart og oppfordrer sine lesere til å be for våre pilegrimmer!