Stavanger: den nye kirken tar form


Foto: Kjell Erik Tandervoll/Stavanger.katolsk.no

"Nye St. Svithun" i Stavanger er i ferd med å ta form. Kirkeklokkene ble heist på plass den 17. oktober.

Byggearbeidene startet 12. april 2010. og innebærer en utvidelse fra dagens ca 250 plasser, til drøyt 500. Den vil dermed bli landet største katolske kirke, foran St. Paul i Bergen. Nye St. Svithun vil i tillegg bli utstyrt med gråterom (rom for foreldre med små barn), toaletter, utvidet sakristi, rom for renhold og håndtering av blomster. Arkitekt for utvidelsen er Grete Stuen ved Link Signatur Arkitekter på Sandnes.

Les også Stavanger: Kirkeutvidelsen i gang

Prosjektet på ca 25 millioner er krevende, selv for en stor menighet med sunn økonomi, som St. Svithun er. Menigheten samler inn penger til kirkebyggingen under mottoet “Litt mitt, litt ditt,  men mest vårt”

Mens byggingen pågår, feirer menigheten messe i provisoriske lokaler. Sogneprest Rolf Bowitz melder at alle tar dette svært sporty. I menighetsbladet for oktober-november skriver han:


Nå kan vi etterhvert se hvordan kirken kommer til å bli seende ut fra utsiden. Klokketårnet er kommet på plass, og stillasene rundt hele kirken gir oss et inntrykk hvordan det går fremover. For tiden arbeides det på flere fronter. Murer skal pusses, gjerdet rundt kirken og plassen rundt den skal komme på plass etter hvert, gulvet i den gamle kirken forberedes for nye stener (heller) som skal legges i denne delen av kirken som kommer til å bli den fremste delen av den nye, utvidede kirken. Gulvet i koret skal heves litt, og det kommer en ny, bred trapp opp til koret. Døpefonten blir værende der den er, men tabernakelet skal flyttes til bakveggen, litt til siden for hovedcelebrantens stol. På den andre siden kommer et nytt credensbord.

Så klargjøres orgelet for oppsetting på det nye og større orgelgalleriet, der det også blir sitteplass til over 30 kirkegjengere, samt koret. Vi får et oppusset og utvidet orgel, som skal monteres om ikke så lenge.

Men først skal hele bygget bli tett. Det skal komme inn vinduer, dører og glass i nærmeste fremtid. Det skal også bygges en trapp opp til området rundt kirken, der heisekranen stod inntil for et par uker siden. Dette kommer til å bli hovedinngangen til kirken. [...]

Det går altså fremover. Når vi siden har bedre oversikt, vil det bestemmes når kirken offisielt skal innvies, og biskopen har sagt seg villig til å komme for å foreta den høytidelige innvielsen. Kirkebenker og skriftestoler er under arbeid og vil komme på plass når bygget er forberedt til å ta imot dem. Dette kommer til å bli Norges største katolske kirke.

Vi ser frem til ferdigstillelsen, og gleder oss til å kunne ta ibruk et kirkebygg som er bedre tilpasset menighetens reelle behov. I mellomtiden klarer vi oss med midlertidige lokaler, og vi takker hjertelig alle som arbeider under kummerlige forhold i påvente av at den nye kirken skal bli ferdig.

Jeg håper flest mulig benytter anledningen til å bidra til det nye kirkebygget.