Juleevangeliet i ord og toner med St. Olav domkirkes aspirant–, barne– og juniorkor

Juleevangeliet i ord og toner