Rapport fra PSP-møte i Tyskland

1.–5. august var prestestudenter og ordenskandidater for de nordiske landene nok en gang samlet for sitt årlige møte, denne gang i Tyskland.

PSP i TysklandVi hadde her en unik mulighet til å bli bedre kjent med ansatte og frivillige ved Ansgar-Werk, som disse møtene arrangeres i samarbeid med. Vi besøkte både St. Ansgar haus i Hamburg og presteseminaret i Osnabrück, hvor vi også fikk anledning til å stifte bekjentskap med den lokale katolske kirke, som også har vært vitne til den hellige Ansgar (Nordens apostel) sitt liv og virke.

Gledelig var det at vi i år hadde representanter fra alle de skandinaviske landene; Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Ordensfellesskap og kongregasjoner var også godt representert. Til sammen var vi 30 deltagere.

I Hamburg fikk vi også mulighet til å besøke et nytt økumenisk foretak i byen, Det økumeniske forum i havnebyen. Hamburgs havneby er en ny og moderne bydel som vokser opp, og forskjellige kirker i Hamburg har gått sammen om et økumenisk prosjekt for å sikre den kristne tilstedeværelsen i bydelen.

Temaet for årets møte var nyevangelisering, som vi også reflekterte over i direkte tilknytning til det kommende Troens år. Et lite skriv om våre tanker som unge prestestudenter og ordenskandidater angående den nye evangelisering kommer etter hvert.

På PSPs årsmøte ble det valgt ny leder og nestleder. Prestestudent for Oslo katolske bispedømme, Bjørn Tao Nguyen, ble valgt til ny leder. Prestestudent for bispedømmet København, Jan Hansen, ble ny nestleder.

På vegne av PSP: Hallvard Thomas Hole O.F.M.