Kallsmesse hos St. Josephsøstrene – torsdag 4. oktober 2012

Vi feirer i år 200 års jubileum for St. Josephsøstrenes Chambéry gren. I den anledning blir kallsmessen feiret på Grefsen – Gladsvei 23 (ta trikk nr. 11). 

Vi feirer messen i låvens kapell kl 18.00 etterfulgt av omvisning, kirkekaffe og en presentasjon.

All er  hjertelig velkomne.  

St. Josephsøstrene