Biskop Arborelius: – Troens år en unik mulighet

Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm, formann i Den nordiske bispekonferanse, reflekterer rundt mulighetene som Troens år gir oss – både som enkelttroende og som fellesskap.