Storfjord: Hogst i "Katolikkerskogen"

Den antagelig største katolske enkelteiendom i Norge befinner seg i Nord-Norge, nemlig Storfjord gård i Lofoten. På gården ligger Den hellige families kirke som er menighetskirke for Lofotens katolikker, og der befinner også cistercienserklosteret Fjordenes Dronning seg.

KatolikkerskogenTil Storfjord gård hør også mye utmark, deriblant større felt med plantet granskog.

Deler av granskogen som hos lokalbefolkningen har gått under betegnelsen "Katolikkerskogen", er nå blitt 90 år gammel og derfor moden for hogst.

Tromsø stift har derfor inngått avtale med den nordenfjeldske skogeierorganisasjon "Allskog" om hogst denne høsten. Det er planlagt å ta ut 1150 m3 trevirke.

Allskog bruke moderne hogsutstyr, og den kraftige hogsmaskin trenger ikke mange minnutter på å skjære og kviste det enkelte tre. Tømmerstokken ligger så klar til transport.

Det legges opp til alt neste år å foreta nyplanting.

Arbeidet i "Katolikkerskogen" startet sent på ettermiddagen fredag 19. oktober, og vil pågå henimot et par uker. Ved oppstart forrettet stiftets økonom, msgr. Torbjørn Olsen, ritualet for "Velsignelse av arbeidsredskaper", og velsignet så den store hogsmaskinen som deretter påbegynte arbeidet. Også pater Honorius og et par fra menigheten deltok fra Kirkens side. 

Msgr. Torbjørn Olsen

av Webmaster publisert 22.10.2012, sist endret 22.10.2012 - 14:54