Velkommen til pontifikal høymesse ved åpningen av Troens år

Biskop Bernt Eidsvig foretar en høytidelig åpning av Troens år ved en pontifikal høymesse i St. Olav domkirke den 11. oktober, kl 18.00.

Troens år
Troens dør er alltid åpen for oss.
Den fører oss inn i livet i felleskap med Gud
og gir adgang til hans Kirke.
(Benedikt XVI)

Pave Benedikt XVI har utropt et Troens år fra 11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 2013 (24. november).

Året sammenfaller med 50-årsjubileet for Det annet vatikankonsils åpning og 20-årsjubileet for Den katolske kirkes katekisme. Den hellige fars visjoner for året er at alle troende skal ”gjenoppdage gleden ved å tro og gløden for å formidle troen”.

Oslo katolske bispedømme ønsker å feire Troens år under mottoet ”Ta imot! Gi videre!”. Dette er også tittelen på et kort hyrdebrev fra biskop Eidsvig i anledning dette spesielle året. Vi inviteres til på ny og med fornyet engasjement å motta – og gi videre – troens gave.

Etter høymessen inviterer Informasjonstjenesten i samarbeid med St. Olav menighet, NUK og SOUL til kick-off i Mariagården. Her blir det panelsamtale, presentasjon av ulike hjelpemidler for Troens år, samt et mini-foredrag av biskop Bernt Eidsvig om det å tro i dag.

Det blir selvsagt også lett servering.

Alle er hjertelig velkommen!