Velkommen til familieleir i Skjolden 2013

Deltagere FamilieleirNeste katolske familieleir avholdes mellom 22.-26.juli på Elvheim i Skjolden, innerst i Sognefjorden. Stedet er spesielt egnet for barn i alderen 10+. Det vil bli messer og tidebønner i middelalderkirkene, Dale kirke og Urnes stavkirke.

Pater Arne Kirsebom blir vår leirprest og det vil være flere medledere. Det forventes at foreldre tar et tak på det praktiske området. Leiren er derfor også i år rimelig.

Begrenset plass. Påmelding senest 1.mars.

For påmelding og mer informasjon kontakt Pål Augland, tlf. 90162472/p-aug@online.no eller Anne M. Odland, tlf. 41216644/amyland@online.no.