Bønn for kirken og pavevalget

nullSt Peters stol er nå tom

Vi takker Gud for pave Benedikt XVIs tydelige kirke­ledelse gjennom nesten åtte år. Måtte han nå få en velfortjent og velsignet tid i bønn og fordypning. Kirkens sanne hyrde er Kristus. Vi legger nå Kirkens fremtid i hans trygge hender.

Bønn for Kirken

Barmhjertige Far, vi ber deg for vår hellige Mor, Kirken. Fyll henne med din sannhet og fred. Rens henne for alt som forringer hennes skjønnhet. Bevar henne fra villfarelse. Hold henne fast når troen vakler. Skjenk henne det som ennå fattes. Gi henne mot og styrke til å gå din vei. Vern henne mot splittelse. Samle om henne alle folkeslag under himmelen, du mektige hyrde for din hjord. Hør vår bønn, ved Kristus, vår Herre.

Bønn for pavevalget

Gud, du er vår evige hyrde, og med utrettelig omhu leder du din hjord. Vi ber deg, skjenk Kirken en hyrde som blir deg til glede ved sin hellige ferd, og oss til gagn ved sin kjærlige omsorg.