Kardinalene offisielt invitert til Roma

Fredag 1. mars sendte kardinalkollegiets dekan, Angelo Sodano, ut brevet som offisielt innkaller kardinalene til Roma.

Vatikanet, 1. mars 2013

Herr Kardinal,

Analogt med det som er foreskrevet av den apostoliske konstitusjon "Universi dominici gregis" av 22. februar 1996 i punkt 19, for Pavens død, utøver jeg min plikt til å meddele Deres Eminense offisielt at Den apostoliske stol er blitt vakant i og med Pave Benedikt XVIs fratreden, gjeldende siden i går kveld, den 28. februar klokken 20.00 Roma-tid.

Med den ovenstående meddelelse oppfyller jeg min plikt til å innkalle Deres Eminense til den første av kardinalskollegiets generalkongregasjoner, som skal finne sted mandag den 4. mars kl. 9.30 i Bispesynodesalen i Paul VI-hallen.

Generalkongregasjonene vil så fortsette regulært frem til det fullstendige antall kardinalelektorer er blitt nådd og så kardinalkollegiet fastsetter datoen for at disse kardinalselektorer går i konklave, slik som bestemt av den ferske Motu Proprio av sist 22. februar vedrørende noen endringer av reglene for pavevalg.

Jeg benytter meg av denne anledning til å overbringe mine broderlige hilsener.

Hjertelig in Domino,
+ Angelo kard. Sodano