SODANO Angelo (1927–2022)

SODANO AngeloKardinalbiskop av Albano. Tidligere statssekretær (1991–2006). Dekanus for kardinalkollegiet (2005–2019)

Født: Angelo Sodano ble født onsdag den 23. november 1927 i landsbyen Isola d'Asti i bispedømmet Asti i regionen Piemonte i Italia. Han var den andre av seks barn i en familie som har frembrakt mange fremtredende personer i Kirken og den italienske staten, og hans far var medlem av parlamentet i tre perioder. Han fikk den beste utdannelse og valgte tidlig en geistlig løpebane. Han studerte filosofi og teologi på seminaret i Asti, og deretter studerte han ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok doktorgraden i teologi, og Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok doktorgraden i kirkerett.

Prest: Han ble presteviet den 23. september 1950 i Asti, nesten 23 år gammel. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Asti og underviste ved bispedømmets seminar (1950-59). I 1959 gikk han i Vatikanets tjeneste og begynte å arbeide i Statssekretariatet. Etter studier ved Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole, var han sekretær i nuntiaturene i Ecuador, Uruguay og Chile. Han ble utnevnt til monsignore den 16. juni 1962 og til pavelig kapellan (en høyere monsignore-grad) den 21. juni 1963. Mellom 1968 og 1977 var han official i Rådet for Kirkens offentlige anliggender ("utenriksdepartementet") i Statssekretariatet. I denne perioden besøkte han Romania, Ungarn og Øst-Tyskland.

Biskop: Han ble den 30. november 1977 utnevnt til titularerkebiskop av Nova di Cesare og nuntius i Chile av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 15. januar 1978 i Asti i Italia av Antonio Samorè, kardinalbiskop av Sabina-Poggio Mirteto. I Chile besøkte han nesten alle bispedømmene og bidro til den vellykkede pavelige meglingen i en grensetvist mellom Chile og Argentina. Etter 11 år i Chile ble han den 23. mai 1988 hentet tilbake til Statssekretariatet i Vatikanet som sekretær for Rådet for Kirkens offentlige anliggender ("utenriksdepartementet").

Etter reorganiseringen av kurien ble han den 1. mars 1989 sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene. Han ble president for Den pavelige kommisjonen for Russland. Han var Vatikanets representant til utenriksministermøtene i Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa som ble holdt i Wien, København, New York og Paris. Han ble den 1. desember 1990 utnevnt til pro-statssekretær.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av Santa Maria Nuova av pave Johannes Paul II. Den 29. juni 1991 ble han utnevnt til statssekretær - Den hellige Stols nest viktigste embete etter paven. Han er medlem av Troslærekongregasjonen, Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for østkirkene, Den pavelige kommisjonen for Vatikanstaten og Den pavelige kommisjonen for IOR (Vatikanbanken).

Han deltok på den første bispesynoden for Europa høsten 1991 og på den fjerde generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992 som presidentdelegat. Der spilte han en noe omstridt rolle da han som representant for Den hellige Stol straks stilte seg på de konservative "haukenes" side. Han var pavelig legat til 75-årsfeiringen av Mariaåpenbaringene i Fátima i Portugal i mai 1992, pavens spesialutsending til Den hellige Stols dag på Verdensutstillingen i Sevilla i juni 1992 og pavelig legat til begravelsen av kardinal Frantisek Tomásek, erkebiskop emeritus av Praha, i august 1992.

Den 10. januar 1994 ble han utnevnt til kardinalbiskop av det suburbikariske setet Albano, men beholdt titularkirken Santa Maria Nuova in commendam. Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994, bispesynoden for Amerika høsten 1997, bispesynoden for Asia våren 1998, bispesynoden for Oseania høsten 1998, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Han var pavelig legat til avslutningen av 800-årsfeiringen av den hellige Antonius' fødsel i Padova i Italia i desember 1995, til avslutningen av 700-årsfeiringen av Maria-helligdommen i Loreto i Italia i desember 1995 og til den 46. internasjonale Eukaristiske kongress i Wroclaw i Polen våren 1997 og pavens spesialutsending til begravelsen av Mor Teresa i Calcutta i India i september 1997. Han var pavelig legat til Verdensdagen for de syke i Loreto i Italia i februar 1998.

Han var pavelig legat til feiringen av 750-årsjubileet for domkirken i Köln i Tyskland i august 1998, til avslutningsseremonien av det kontinentale ungdomsmøtet i Santiago de Chile i oktober 1998, til feiringen av 350-årsjubileet for freden i Westfalen i Osnabrück og Münster i Tyskland i oktober 1998, til avslutningsfeiringen av det europeiske ungdomsmøtet i Santiago de Compostela i Spania i august 1999, til seremonien for gjenåpningen av den øvre basilikaen St. Francesco i Assisi og konsekrasjonen av dens nye pavealter i november 1999.

Han var pavelig legat til vislingen av kirken Marias uplettede unnfangelse i Moskva i Russland i desember 1999, til feiringen av tusenårsjubileet for erkebispedømmet Gniezno i Polen i mars 2000, til feiringen av 500-årsjubileet for evangeliseringen av Brasil i Porto Seguro i april 2000, til feiringen av tusenårsjubileet for den hellige Stefan av Ungarn i Budapest i august 2000 og til vigslingen av den nye katedralen i Tirana i Albania i januar 2002.

Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han ble valgt til visedekanus for Kardinalkollegiet den 30. november 2002, og til dekanus 30. april 2005. Han var pavelig legat til den høytidelige feiringen av pave Bonifatius VIIIs død i katedralen i Anagni i oktober 2003. Pavelig legat til den høytidelige feiringen av valget av pave Julius II (1503-1513) i Savona i november 2003.

Han gikk av som statssekretær den 15. september 2006.

Han fylte åtti år den 23. november 2007 og mistet dermed retten til å delta i det neste pavevalget.

Død: Han døde 27. mai 2022, 94 år gammel.

av Webmaster publisert 23.11.2007, sist endret 30.05.2022 - 19:55