Per Einar Odden

Foto: Hans Kristian Jakobsen

ODDEN, Per Einar. Født 26. januar 1956 i Levanger. Diplom fra NTH mai 1981 (tilsvarer MArch). Sivilarkitekt MNAL. Arbeidet som arkitekt i Oslo mai 1981–januar 1991. Uførepensjonert i 1991 på grunn av en kronisk nyresykdom. Opptatt i Kirkens fulle fellesskap i Trondheim påsken 1992. Medlem av en rekke råd og utvalg i St. Olav menighet, Trondheim; bl.a. menighetsråd, Olsok-komité, styret for Katolsk Forum. Fra 1993 til 1. sept. 1997 redaktør av Søndagsbladet. Fra 1995 til 1. sept. 1997 menighetssekretær i St. Olav menighet. Kantori-sekretær og redaktør for en rekke liturgihefter i Trondheim (Graduale Nidrosiense) og St. Olavs domkirke, Oslo.

Fra 3. april 2001 bosatt i Oslo. Nyhetsmedarbeider for Informasjonstjenesten i OKB og kirkebladet Broen. Ansvarlig for helgensidene på katolsk.no.

Permisjon fra stillingen i OKB fra 1. september 2004 for å påbegynne studier som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen Hall. Avsluttet studiene i juni 2009 med gradene B.D. (Bachelor of Divinity) fra Heythrop College, University of London, og S.T.B. (Sacrae Theologiae Baccalaureus) fra Katholieke Universiteit Leuven. Frilansmedarbeider for Informasjonstjenesten i OKB fra sommeren 2009.

14. mai 2006
Innsatt som lektor i Allen Hall av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
2. februar 2008
Innsatt som akolytt i Allen Hall av biskop John Arnold, titularbiskop av Lindisfarne og hjelpebiskop i Westminster (fra 2014 biskop av Salford)
25. oktober 2008
Tildelt ordinasjonskandidaturet i Allen Hall av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (se en bildekarusell)
2. juni 2009
Avla diakonale eder for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
20. juni 2009
Diakonviet i Westminster Cathedral, London, av hjelpebiskop George Stack (fra 2011 erkebiskop av Cardiff) og inkardinert i Oslo katolske bispedømme (se en bildekarusell)
1. august 2009 – 12. juni 2010
Diakon i St. Svithun menighet, Stavanger
12. juni 2010
Presteviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. på Tautra Mariakloster (se en bildekarusell)
13. juni 2010
Feiret primiss (første messe) i St. Olav domkirke i Trondheim (se en bildekarusell)
12. juni 2010 – juni 2017
Kapellan i St. Svithun menighet, Stavanger
Juni 2017 – 2022
Bosatt i Trondheim

Døde 10. februar 2022 i Trondheim, 66 år gammel. Les biskop Eidsvigs preken i requiemmessen 31, februar 2022.

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 23.02.2022 - 13:52