Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Per Einar Odden

Foto: Hans Kristian Jakobsen E-post Per(dot)Einar(dot)Odden(at)katolsk(dot)no

ODDEN, Per Einar. Født 26. januar 1956 i Levanger. Diplom fra NTH mai 1981 (tilsvarer MArch). Sivilarkitekt MNAL. Arbeidet som arkitekt i Oslo mai 1981–januar 1991. Uførepensjonert i 1991 på grunn av en kronisk nyresykdom. Opptatt i Kirkens fulle fellesskap i Trondheim påsken 1992. Medlem av en rekke råd og utvalg i St. Olav menighet, Trondheim; bl.a. menighetsråd, Olsok-komité, styret for Katolsk Forum. Fra 1993 til 1. sept. 1997 redaktør av Søndagsbladet. Fra 1995 til 1. sept. 1997 menighetssekretær i St. Olav menighet. Kantori-sekretær og redaktør for en rekke liturgihefter i Trondheim (Graduale Nidrosiense) og St. Olavs domkirke, Oslo.

Fra 3. april 2001 bosatt i Oslo. Nyhetsmedarbeider for Informasjonstjenesten i OKB og kirkebladet Broen. Ansvarlig for helgensidene på katolsk.no.

Permisjon fra stillingen i OKB fra 1. september 2004 for å påbegynne studier som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen Hall. Avsluttet studiene i juni 2009 med gradene B.D. (Bachelor of Divinity) fra Heythrop College, University of London, og S.T.B. (Sacrae Theologiae Baccalaureus) fra Katholieke Universiteit Leuven. Frilansmedarbeider for Informasjonstjenesten i OKB fra sommeren 2009.

14. mai 2006
Innsatt som lektor i Allen Hall av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
2. februar 2008
Innsatt som akolytt i Allen Hall av biskop John Arnold, titularbiskop av Lindisfarne og hjelpebiskop i Westminster
25. oktober 2008
Tildelt ordinasjonskandidaturet i Allen Hall av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (se en bildekarusell)
2. juni 2009
Avla diakonale eder for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
20. juni 2009
Diakonviet i Westminster Cathedral, London, av hjelpebiskop George Stack (senere erkebiskop av Cardiff) (se en bildekarusell)
1. august 2009 – 12. juni 2010
Diakon i St. Svithun menighet, Stavanger
12. juni 2010
Presteviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. på Tautra Mariakloster (se en bildekarusell)
13. juni 2010
Feiret primiss (første messe) i St. Olav domkirke i Trondheim (se en bildekarusell)
12. juni 2010 –
Kapellan i St. Svithun menighet, Stavanger

Privat:  St. Olavs gate 25A; postadresse St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger Telefon 480 37 407