Per Einar Odden presteviet

 Se også:

I den vakre klosterkirken på Tautra Mariakloster ble Per Einar Odden presteviet 12. juni 2010 av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Til stede var også et tyvetalls prester fra alle de tre katolske kirkedistriktene i Norge.

I ditt presteliv vil du oppleve at det blir stilt krav til deg som kan virke urimelige. Husk da at ingen noen gang har fått et mer urimelig krav enn apostlene: "gå ut og gjør alle folkeslag til disipler"
Fra biskop Eidsvigs preken

Fra vigselsmessen

Msgr Mark O'Toole og Dermot Power, hhv. rektor og spiritual ved presteseminaret Allen Hall der Odden var seminarist, deltok også i ordinasjonsmessen, sammen en rekke prester og seminarister derfra.

Se en bildekarusell fra prestevielsen!

Per Einar Odden begynner sitt virke i Stavanger, der han 12. juni tiltrer som kapellan.

Per Einar har allerede rukket å sette sine spor i Kirken i Norge, ved at han blant annet er forfatter av drøye 7.000(!) helgenbiografier på katolsk.no. Han har også i en årrekke vært tilknyttet Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme, og bidratt med nyheter, artikler, bispe- og kardinalbiografier og mye annet bakgrunnsmateriale. Vi er således svært heldig som nå får en så kunnskapsrik prest.

www.katolsk.no gratulerer Per Einar, og ønsker ham lykke til i sitt nye virke for Kirken i Norge!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); mt (12. juni 2010)

av Webmaster publisert 15.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59