Stavanger

Sognet ble opprettet i 1898, og omfatter i dag det midtre og sørlige Rogaland, og dessuten Sirdal kommune i Vest-Agder. Rogaland: Eigersund, Finnøy, Sandnes, Stavanger, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, og Kvitsøy. 7.249 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, stavanger.katolsk.no, og er på Facebook på norsk og på polsk.

E-post Stavanger(at)katolsk(dot)no

St. Svithun kirke

Adresse St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger Telefon 51 51 70 20 Bankkonto 3000.16.26252, org.nr. 971 429 232
Messetider.

Sogneprest:
P. Dominikus Nguyen thanh Phu (fra 1. august 2017)
Kapellaner:
P. Juan Carlos Roldan (fra 1. september 2014)
P. Henry Thura Zaw Min (fra 1. august 2017)
P. Elizeusz Ryszard Górski OFM (fra 1. august 2017)
Diakon:
Le Van Lai (fra 17. august 2014)
Josef Ottersen (fra 15. september 2017)
Øvrige prester bosatt i menigheten:
P. Rolf K. Pahle Bowitz (fra 11. mai 1997)
Kirkelig assistent (fra 1. november 2008):
Hans Bærheim
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 1. september 2015):
Engelsktalende gruppe:  Evangeline Helland, Brandy Ann Baker, Gary Uddenberg, Rafael Rosales, Orlando L. Magnaye, Lissette Hognestad, Oliver Barreto
Filippinsk gruppe: Reyna Stople, Glenn Tayabas, Nilo Caguicia, Francis Jugalbot, Orly Magnaye, Nicarter Baguio, Tor Arne Sajets
Vietnamesisk gruppe: Vu Dinh Lam, Hoang Van Dong, Le Van Dung, Ta Van Thuong
Spansktalende gruppe: Lisabel Marcussen, Claudia Lavergne, Javier Vasques, Sandra Quezada
Norsktalende gruppe: Rosalin Narum, Jarl Jørgensen, Tomasz Lenartowicz, Marte Berntsen, Tor Arne Sajets, Robbert Huster
Menighetssekretær:
Johanna G. Canizalez (fra 13. januar 2014)
Regnskapssekretær:
Sandra Quezada (fra 1. november 2008/1. august 2015)
Menighetsråd (valgt juni 2016):

Formann: Sognepresten (ex officio)

Menighetsrådsleder og PRO: Ole-Aleksander Greve

Sekretær:  Liv Annette Waraas

Menighetsrådsmedlemmer: Peter Phong Vu, Magdalena Prokop, Marlena Figurniak, Hans Kristian Jakobsen, Marianne Fredagsvik, Marcus Maranayagam, Edward Wasilewski, Merilyn Sajets, Anne Kristine Ekroll

Varamedlemmer: Kjetil Nes og Else Brit Strassegger

Finansråd (fra 1. september 2015)
Renata Peksyk, Ole-Aleksander Greve, Thien Van Le. Menighetsrådsleder og leder av menighetens Caritas har møte- og talerett. Menighetens økonomisekretær fungerer som Finansrådets sekretær. 
Musikkansvarlig:
Elizabeth Maine (fra 1. november 2012)
Organist:
Zbigniew Slaby
Vaktmester:
Oscar Aportela Barcelo Telefon  949 70 146 (arbeid)
Koordinator for undervisningen:
E-post katekese(dot)stavanger(at)katolsk(dot)no
Anne Kristine Ekroll (fra 1. august 2016)
Barne- og ungdomsarbeider
Katherine Esquivel
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Caritas Stavanger (etablert 17. august 2015):  stavanger@caritas.no

St. Svithusgt. 8, 4005 Stavanger, Tlf. 51517020

Bankkonto: 3000 32 95792, org.nr. 915 802 311

Daglig leder: p. Dominikus Nguyen thanh Phu

Styret: Knut Maubach (styrets leder), Knut Eliassen, Fadi Fathalla, Henning Narum og Øystein Jensen (varamedlem)

Caritaskoordinator: Anne Kristne Ekroll


Katolsk Forum

Legordener 

Legmaristene

av Webmaster publisert 01.09.2010, sist endret 21.10.2017 - 14:43