Stavanger

Sognet ble opprettet i 1898, og omfatter i dag det midtre og sørlige Rogaland, og dessuten Sirdal kommune i Vest-Agder. Rogaland: Eigersund, Finnøy, Sandnes, Stavanger, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, og Kvitsøy. 7.098 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, stavanger.katolsk.no, og er på Facebook på norsk og på polsk.

E-post Stavanger(at)katolsk(dot)no

St. Svithun kirke

Adresse St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger Telefon 51 51 70 20 Bankkonto 3000.16.26252, org.nr. 971 429 232
Messetider.

Sogneprest:
P. Dominikus Nguyen thanh Phu (fra 1. august 2017)
Kapellaner:
P. Juan Carlos Roldan (fra 1. september 2014)
P. Henry Thura Zaw Min (fra 1. august 2017)
P. Elizeusz Ryszard Górski OFM (fra 1. august 2017)
P. Amando Bergantino Alfaro (fra 1. februar 2018)
P. Josef Ottersen (fra 23. juni 2018)
Diakon:
Le Van Lai (fra 17. august 2014)
Øvrige prester bosatt i menigheten:
P. Rolf K. Pahle Bowitz (fra 11. mai 1997)
P. Simon Vo Hoang Phuong Linh (fra 1. desember 2018)
Kirkelig assistent (fra 1. november 2008):
Hans Bærheim
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 1. september 2015):
Engelsktalende gruppe:  Evangeline Helland, Brandy Ann Baker, Gary Uddenberg, Rafael Rosales, Orlando L. Magnaye, Lissette Hognestad, Oliver Barreto
Filippinsk gruppe: Reyna Stople, Glenn Tayabas, Nilo Caguicia, Francis Jugalbot, Orly Magnaye, Nicarter Baguio, Tor Arne Sajets
Vietnamesisk gruppe: Vu Dinh Lam, Hoang Van Dong, Le Van Dung, Ta Van Thuong
Spansktalende gruppe: Lisabel Marcussen, Claudia Lavergne, Javier Vasques, Sandra Quezada
Norsktalende gruppe: Rosalin Narum, Jarl Jørgensen, Tomasz Lenartowicz, Marte Berntsen, Tor Arne Sajets, Robbert Huster
Menighetssekretær:
Johanna G. Canizalez (fra 13. januar 2014)
Regnskapssekretær:
Sandra Quezada (fra 1. november 2008/1. august 2015)
Menighetsråd (2018–2020):

Faste medlemmer: Ole-Alexander Greve (ordstyrer og PRO representant), Dag Øyvind Østereng (vara ordstyrer og sekretær), Anna Faszczowa, Hoang Minh Duc, Jolanta Grande, Margareta Tumidajewicz Hauge (utnevnt) og Paul Henry Nadeau (utnevnt).

Varamedlemmer: Elzbieta Peron og Karolina Grudzien

Prester i menighetsrådet: Sognepresten (formann) og p. Josef Ottersen, kapellan

Finansråd (fra 1. september 2015)
Renata Peksyk, Ole-Aleksander Greve, Thien Van Le. Menighetsrådsleder og leder av menighetens Caritas har møte- og talerett. Menighetens økonomisekretær fungerer som Finansrådets sekretær. 
Kantor:
Jan Stefan Bengtsson (fra 5. november 2018, 50% stilling)
Organist:
Zbigniew Slaby (fra 1. november 2018, 50% stilling)
Vaktmester:
Oscar Aportela BarceloTelefon 949 70 146 (arbeid)
Koordinator for undervisningen:
E-post katekese(at)stavanger(dot)katolsk(dot)no
Anne Kristine Ekroll (fra 1. august 2016)
Barne- og ungdomsarbeider:
E-post  BarnOgUngdom(at)stavanger(dot)katolsk(dot)no
Katherine Esquivel (permisjon)
Vivian Jensen (fra 6. november 2018, 25% stilling – vikariat)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Caritas Stavanger (etablert 17. august 2015):  stavanger@caritas.no

St. Svithusgt. 8, 4005 Stavanger, Tlf. 51517020

Bankkonto: 3000 32 95792, org.nr. 915 802 311

Daglig leder: p. Dominikus Nguyen thanh Phu

Styret: Knut Maubach (styrets leder), Knut Eliassen, Fadi Fathalla, Henning Narum og Øystein Jensen (varamedlem)

Caritaskoordinator: Anne Kristne Ekroll


Katolsk Forum

Legordener 

Legmaristene

av Webmaster publisert 01.09.2010, sist endret 17.12.2018 - 11:55