Stavanger

Sognet ble opprettet i 1898, og omfatter i dag det midtre og sørlige Rogaland, og dessuten Sirdal kommune i Vest-Agder. Rogaland: Eigersund, Finnøy, Sandnes, Stavanger, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, og Kvitsøy. 7.098 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, stavanger.katolsk.no, og er på Facebook på norsk og på polsk.

E-post Stavanger(at)katolsk(dot)no

St. Svithun kirke

Adresse St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger Telefon 51 51 70 20 Bankkonto 3000.16.26252, org.nr. 971 429 232
Messetider.

Sogneprest:
P. Dominikus Nguyen thanh Phu (fra 1. august 2017)
Kapellaner:
P. Juan Carlos Roldan (fra 1. september 2014)
P. Henry Thura Zaw Min (fra 1. august 2017)
P. Elizeusz Ryszard Górski OFM (fra 1. august 2017)
P. Amando Bergantino Alfaro (fra 1. februar 2018)
P. Josef Ottersen (fra 23. juni 2018)
Diakon:
Le Van Lai (fra 17. august 2014)
Øvrige prester bosatt i menigheten:
P. Rolf K. Pahle Bowitz (fra 11. mai 1997)
Kirkelig assistent (fra 1. november 2008):
Hans Bærheim
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 1. september 2015):
Engelsktalende gruppe:  Evangeline Helland, Brandy Ann Baker, Gary Uddenberg, Rafael Rosales, Orlando L. Magnaye, Lissette Hognestad, Oliver Barreto
Filippinsk gruppe: Reyna Stople, Glenn Tayabas, Nilo Caguicia, Francis Jugalbot, Orly Magnaye, Nicarter Baguio, Tor Arne Sajets
Vietnamesisk gruppe: Vu Dinh Lam, Hoang Van Dong, Le Van Dung, Ta Van Thuong
Spansktalende gruppe: Lisabel Marcussen, Claudia Lavergne, Javier Vasques, Sandra Quezada
Norsktalende gruppe: Rosalin Narum, Jarl Jørgensen, Tomasz Lenartowicz, Marte Berntsen, Tor Arne Sajets, Robbert Huster
Menighetssekretær:
Johanna G. Canizalez (fra 13. januar 2014)
Regnskapssekretær:
Sandra Quezada (fra 1. november 2008/1. august 2015)
Menighetsråd (valgt juni 2016):

Formann: Sognepresten (ex officio)

Menighetsrådsleder og PRO: Ole-Aleksander Greve

Sekretær:  Liv Annette Waraas

Menighetsrådsmedlemmer: Peter Phong Vu, Magdalena Prokop, Marlena Figurniak, Hans Kristian Jakobsen, Marianne Fredagsvik, Marcus Maranayagam, Edward Wasilewski, Merilyn Sajets, Anne Kristine Ekroll

Varamedlemmer: Kjetil Nes og Else Brit Strassegger

Finansråd (fra 1. september 2015)
Renata Peksyk, Ole-Aleksander Greve, Thien Van Le. Menighetsrådsleder og leder av menighetens Caritas har møte- og talerett. Menighetens økonomisekretær fungerer som Finansrådets sekretær. 
Musikkansvarlig:
Elizabeth Maine (fra 1. november 2012)
Organist:
Zbigniew Slaby
Vaktmester:
Oscar Aportela Barcelo Telefon  949 70 146 (arbeid)
Koordinator for undervisningen:
E-post katekese(dot)stavanger(at)katolsk(dot)no
Anne Kristine Ekroll (fra 1. august 2016)
Barne- og ungdomsarbeider
Katherine Esquivel
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Caritas Stavanger (etablert 17. august 2015):  stavanger@caritas.no

St. Svithusgt. 8, 4005 Stavanger, Tlf. 51517020

Bankkonto: 3000 32 95792, org.nr. 915 802 311

Daglig leder: p. Dominikus Nguyen thanh Phu

Styret: Knut Maubach (styrets leder), Knut Eliassen, Fadi Fathalla, Henning Narum og Øystein Jensen (varamedlem)

Caritaskoordinator: Anne Kristne Ekroll


Katolsk Forum

Legordener 

Legmaristene

av Webmaster publisert 01.09.2010, sist endret 24.06.2018 - 20:57