Katolsk tro & liv høsten 2013

«TROENS VEKST»

NB: Ledige plasser!

Velkommen til nytt semester med Katolsk tro og liv, arrangert av brødrene i St. Dominikus kloster.

Høstens foredragsserie holdes av p. Ellert Dahl, og handler om hvordan vår tro, skritt for skritt, har artikulert og definert seg – fra Abraham frem til idag. Tilsammen 24 kvelder.

Mandager fra 9. september kl. 19.30, ukentlig, frem til advent, i dominikanernes foredragssal.

Hovedemne: Den hellige Skrifts vitnesbyrd.

 
Høstsemester 2013, 12 foredrag:
 
Nr. 1.  9. september: Vårt prosjekt

Nr. 2.  16. september: Skriften er Guds Ord – men hva forstår vi?

Nr. 3. 23. september: Abrahams tro. Moses og Guds navn.

Nr. 4.  30. september: Utgangen fra Egypt. Påskemåltidet. Pakten og Loven.

Nr. 5. 7. oktober: Skaper og Skaperverk

Nr. 6. 14. oktober: Paradis og Syndefall

Nr. 7.  21 oktober:  Han som Kommer

Nr. 8.  28. oktober: Jesus – den seirende Messias

Nr. 9. 4. november: Guds Rike

Nr. 10.  11. november: Jesus Kristus, Gud og Menneske

Nr. 11. 18. november: Jesu avskjedstale, Korsfestelse og Oppstandelse

Nr. 12.  25. november: Ånden og Evangeliene
 

Fra januar frem til påske behandles så Kirkens grunnleggelse og vekst frem til katolsk liv og lære idag.

Foredragene varer ca en time, og ledsages av korte skriftlige sammendrag. Adgang for alle, katolikker
og andre interesserte.

Kurset er fritt, men forutsetter kontinuitet i deltagelsen. Påmelding ved fremmøte første gang.

INGEN KURSAVGIFT

VELKOMMEN!

Melding fra St. Dominikus