Pressemelding fra biskop Bernt Eidsvig, Oslo katolske bispedømme

nullDet er med et svært tungt hjerte jeg må meddele at en prest i Oslo katolske bispedømme har hatt et seksuelt forhold med en 15 år gammel jente. Det er ingen grunn til å tro at det har vært bruk av tvang eller vold.

Undertegnede ble informert om de faktiske forhold den 8. august. Dagen etter fikk jeg anledning til et personlig møte med jenta og hennes foreldre, hvor jeg kunne forsikre dem om min fulle støtte og kvalifisert juridisk bistand, samt anbefalt dem anmeldelse for at politiet kan vurdere straffeforfølgelse. Den aktuelle ordensprestens prestelige fullmakter ble trukket tilbake med øyeblikkelig virkning. Forholdet ble mandag kveld den 19. august anmeldt politiet i samarbeid mellom stedets sogneprest og jentas foreldre.

Saken ble, i henhold til våre prosedyrer, meldt meg via en av bispedømmets kontaktpersoner. Vedkommende var informert av en annen prest som jenta har betrodd seg til. Vår saksgang har vært og vil også fremover være i henhold til vårt Fagetiske Råds Beredskapsplan.

Den sivilrettslige videre vurdering og saksgang føres nå av rette myndigheter. Vedkommende prest befinner seg per dags dato i utlandet. Han har erkjent forholdet, som skal ha vært kortvarig, og er beredt til å samarbeide. Den parallelle kirkerettslige prosessen føres videre av undertegnede i samarbeid med prestens overordnede.

Ønskes ytterligere kommentarer fra undertegnede eller bispedømmet, kontakt biskopens kontor ved p. Pål Bratbak, tlf. 92 61 45 90.

Oslo, 20. august 2013

signatur.gif

Biskop