OKBs rettsvikar msgr. Ralph Brown er død

Ralph BrownOslo katolske bispedømmes rettsvikar msgr. Ralph Brown JCD døde den 6. januar i London, etter noen dagers sykeleie. Han ble 82 år gammel. Msgr. Brown har virket som rettsvikar for Oslo katolske bispedømme siden september 2006 og frem til han døde 6. januar 2014.

Ralph Brown ble født den 30. juni 1931 i Warsenaar ved Haag i Nederland. Han trådte inn i Allen Hall presteseminar høsten 1953 og ble presteviet den 23. mai 1959 i katedralen i Westminster av kardinal Godfrey. Samme høst begynte han kirkerettslige studier i Roma. Han tok doktorgraden Cum Laude i juni 1963 med tesen "The Presumption of Innocence in the Criminal Laws of the Church".

Msgr. Brown har hatt mange innflytelsesrike oppgaver i årenes løp. 1971-76 var han official i Westminster, og i 1977-2000 generalvikar i erkebispedømmet. I perioden 1998 til 2006 var han også rettsvikar i erkebispedømmet. I tillegg har han hatt mange verv innenfor kirkerettslig arbeid i England og Irland. I de senere år har han mottatt en rekke æresbevisninger.

Requiemmessen feires av erkebiskop Vincent Nichols, og finner sted i Westminster Cathedral, tirsdag 21. januar klokken 10.30 lokal tid.

Requiem æternam dona ei, Domine!

Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

 

av adm — publisert 07.01.2014, sist endret 09.01.2014 - 12:20