Biskop Berislav Grgic' hyrdebrev for fasten 2014

Kjære brødre og søstre!

 Berislav Grgićs våpenJeg hilser dere av hele mitt hjerte og ønsker oss alle et velsignet Herrens år 2014. Måtte Herren vise oss sin nåde og måtte han hjelpe oss til å forbli faste i troen og at vi tilskynder hverandre også i år til nestekjærlighet og gode gjerninger. 

Pave Benedikt XVI

Den 11. februar 2013 sa pave Benedikt XVI at han skal trekke seg, abdisere, noe som Kirken ikke har opplevd på flere århundrer. I mitt brev av 28. februar 2013 til pave Benedikt skrev jeg: «Kjære pave Benedikt! Måtte ditt ønske om hengivent å tjene Guds hellige kirke i fremtiden gjennom et liv viet til bønn gå i oppfyllelse. Jeg og mine prester, mitt ordens- og troende folk i Tromsø stift, vi elsker deg».

Pave Frans

Den 13. mars 2013 ble kardinal Jorge Mario Bergoglio (76 år gammel) fra Buenos Aires (Argentina) valgt til ny pave, og han tok navnet Frans. Overraskelsen var stor, men etter hvert har gleden over å ha en enkel pave også blitt enorm stor. Vi elsker vår pave Frans, står sammen med ham og ønsker ham ad multos annos!  

Pave Johannes Paul II, – den salige

For 25 år siden, 1. – 3. juni 1989, besøkte pave Johannes Paul II Tromsø. Jeg ber alle som tilhører Tromsø stift, om aldri å glemme dette besøket. Følgende ord sa paven her hos oss: «Det er en glede for meg å kunne besøke dere her i Tromsø. Det er første gang jeg besøker et land nord for polarsirkelen. Jeg vet at dere har mørketid i to måneder av året. Men nå er det lyse netters tid. Solen går ikke ned! Jeg forstår hvor meget dere må elske lyset! Jesus Kristus har sagt: `Jeg er verdens lys`. Han er lyset som alltid skinner. Han er lyset som alltid varmer! Han er selve lyset som bringer oss Kjærlighet, Glede, Håp og Fred. Jeg hilser dere alle og ber om velsignelse over dere og landet her i nord» (aftengudstjeneste i Tromsø, 2. juni 1989). Dagen etter sa han: «Jeg har hørt om gjestfriheten her i Nord-Norge og har fått oppleve den. Måtte vår Herre Jesus Kristus, Kirkens Herre, føre arbeidet for Kirkens enhet videre til målet. Måtte han velsigne denne by og denne landsdel og alle dem som er her. Dette er min bønn for dere.» Denne paven skal helligkåres 27. april i år. Be for oss, kjære pave Johannes Paul II.

Renovering av Vår Frue kirke i Tromsø

Vi håper å gjøre et godt arbeid i år, nemlig å reparere taket på Vår Frue kirke i Tromsø. Vi ønsket å begynne med renoveringen allerede i fjor, men det var ikke mulig. Dette arbeid blir ikke lett, og det vil koste mye penger, men vi er bestemt på å gjøre det. Vi har fått en del penger fra våre velgjørere fra Den katolske kirke i Tyskland, enda mer penger stiller Stiftet, Vår Frue menighet og våre øvrige menigheter til disposisjon, så la oss snart begynne med renoveringen. Alle som ønsker, kan støtte dette arbeidet med sine små eller større beløp. Renoveringskomiteen og de ansvarlige for utføringen av arbeidet vil gjøre sitt beste. 

Olav den Helliges omvendelse og dåp - Tusenårsminnet

I 2014 markerer Den katolske kirke og andre kristne i Norge 1000-årsjubileet for Olav den Helliges omvendelse og dåp i den franske byen Rouen. Den offisielle feiringen finner sted fra 17. - 19. oktober 2014. La oss derfor i år med ny kraft be til vår himmelske vernehelgen, Olav den Hellige, om hans forbønn for oss og for hele det kristne felleskap i Norge. Mitt hyrdebrev avslutter jeg med min egen bønn for dette jubileumsåret:

 

TUSENÅRSMINNE FOR OLAV DEN HELLIGES OMVENDELSE

 Kjære Jesus, du sa til dine disipler:
"Om noen vil følge etter meg,
må han fornekte seg selv og
ta sitt kors opp og følge meg."
(Matt 16, 24)

Ave crux, spes unica!
Vær hilset kors, mitt eneste håp!

Intet bilde eller tegn 
er mere kjært for oss, det kristne folk 
og intet er eldre enn ditt hellige kors. 
Ave crux, spes unica!

Vi gleder oss over at vi er kristne,
vi tegner oss fortsatt med korsets tegn
og forkynner Evangeliet.
Vi følger ditt bud om nestekjærlighet 
som gjelder alle, unge og gamle, 
ufødt som født liv, friske som syke.
Ave crux, spes unica!

Vi ber deg kjære Jesus, 
styrk våre familier og venner
og hele det kristne felleskap i Norge, 
så vi alltid forblir dine disipler.

Be for oss, Hellig Olav, 
Norges evige konge.
Du som kristnet folk og land, 
Kristi tjener, kong Olav.
Be for oss, Hellig Olav, 
Norges evige konge.

Amen.

+Berislav Grgić

biskop-prelat av Tromsø

5. februar 2014