Organist søkes til St. Olav domkirkemenighet

St. Olav katolske domkirkemenighet, Oslo, søker organist i 100 % stilling. Avhengig av søkere kan det bli aktuelt å dele stillingen mellom to organister.

Hovedoppgaver er musikk ved messer og øvrige kirkelige handlinger, samt korarbeid.

Søkere bør ha minimum fireårig kirkemusikalsk utdanning.

Opplysninger om orgelet finnes på www.katolsk.no.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning.

Søknadsfrist 1. juni.

Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger:
av adm — publisert 08.05.2014, sist endret 08.05.2014 - 17:21