Arbeidsdokumentet til familiesynoden er klart

Pave Frans og barnTorsdag kl. 12.00 slapp Vatikanet det såkalte Instrumentum Laboris, arbeidsdokumentet til den kommende ekstraordinære bispesynode om familien: «Pastorale utfordringer for familien i en evangeliseringskontekst».

Dokumentetet er på 75 sider, og skal legge grunnlaget for biskopenes diskusjoner i Vatikanet i perioden 5.-19. oktober 2014.

Dokumentet har tre hoveddeler, med egne underkapitler:

  1. Å fremme familiens evangelium i dagens verden
  2. Et pastoralt program for familien i lys av nye utfordringer
  3. Åpenhet for livet og foreldres ansvar for oppfostring

LES OGSÅ: Presenterte planene for bispesynoden om familien

Arbeidsdokumentet er basert på svarene gitt i den verdensomspennende spørreundersøkelsen om den pastorale situasjonen for familien, som tok opp kontroversielle spørsmål rundt situasjonen til skilte og gjengifte katolikker, homofile par, prevensjonsmidler, annulleringsprosessen for ekteskap – samt mer generelle tema som ekteskapsforberedelser og evangelisering i en familiekontekst. Her hjemme ble spørsmålene lagt ut på nett, og resulterte i 756 svar.

Biskopenes diskusjoner er en todelt prosess: Den ekstraordinære samlingen om familien i 2014, som skal undersøke og analysere innspillene fra bispekonferansene, samt en ordinær synode i 2015 der biskopene skal konkludere og «utarbeide passende pastorale retningslinjer», ifølge arbeidsdokumentet.

Under dagens pressekonferanse i Vatikanet ble katolikker verden over invitert til å delta i en egen bønnedag for bispesynodens arbeid. Den verdensomspennende bønnedagen avholdes søndag den 28. september, en uke før den ekstraordinære bispesynoden starter den 5. oktober.

INSTRUMENTUM LABORIS: THE PASTORAL CHALLENGES OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF EVANGELIZATION