Oslo: Ny katekesekoordinator og barne– og ungdomsarbeider i St. Johannes

Kristine Gran StiansenKatekesekoordinator for St. Johannes menighet i Groruddalen, Ing­rid E. Paluska, har fått inn­vil­get ett års permisjon, og menigheten har ansatt Kris­tine Gran Mar­tin­sen (25) som vikarierende koor­di­na­tor for kate­ke­sen fra 1. august. Hun vil også være kon­takt­per­son for barn– og ung­doms­ar­bei­det i menigheten.

Kris­tine Gran Mar­tin­sen har bidratt på ulike måter i menigheten helt siden oppstarten, blant annet som kateket. Hun er master i samfuynnsøkonomi fa Universitetet i Oslo, har hatt en rekke verv i Norges Unge Katolikker og var organisasjonens leder 2o11-2013.