Paven utnevner nye erkebiskoper av Madrid og Valencia

nullVatikanet-Madrid, 28.8.2014 (KI/KAP) – Vatikanet meldte torsdag den 28. august at pave Frans har utnevnt nye erkebiskoper for de to største spanske bispedømmene Madrid og Valencia. Paven innvilget den aldersbetingede avskjedssøknaden til erkebiskopen av Madrid, kardinal Antonio Maria Rouco Varela (78), og utnevnte som hans etterfølger den nåværende erkebiskopen av Valencia, Carlos Osoro Sierra (69). Til ny leder for erkebispedømmet Valencia utnevnte pave Frans den spanske kardinalen Antonio Canizares Llovera (68), som nå er prefekt for Liturgikongregasjonen.

Kardinal Rouco har ledet det spanske hovedstadsbispedømmet siden 1994, og han ble kreert til kardinal av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i 1998. Kirkerettspesialisten tilhører den konservative fløyen i den spanske bispekonferansen (CEE) og han ble fire ganger valgt til konferansens president. Som hittil den eneste erkebiskop i verden har han to ganger hatt rollen som vert for Verdensungdomsdagen: I 1989 som erkebiskop av Santiago de Compostela og i 2011 som erkebiskop av Madrid.

Carlos Osoro ble bispeviet i 1996, og erkebispedømmet Valencia har han ledet siden 2009. Hans etterfølger kardinal Canizares stammer selv fra dette bispedømmet. Etter å ha vært sekretær for Troslærekongregasjonen og deretter erkebiskop av Toledo og Granada utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham i 2008 til prefekt for Liturgikongregasjonen.

nullIfølge spanske medier har det vært en indrekirkelig tautrekking om hvem som skulle bli ny erkebiskop av Madrid. Kardinal Rouco skal ha foretrukket sin syttiårige hjelpebiskop Fidel Herraez Vegas. Utnevnelsen av Osoro ble kjent allerede forrige uke på grunn av en indiskresjon fra innenriksdepartementet. Kardinal Rouco Varela oppholder seg for tiden i Tyskland. Ifølge spanske medier har Osoro hatt støtte fra de spanske biskopene, som i mars valgte ham til visepresident for CEE, samtidig som Rouco fikk avløsning etter til sammen fire perioder som president av erkebiskop Ricardo Blazquez Perez (71) av Valladolid.

Antonio Maria Rouco Varela utøvde gjennom tyve år i spissen for erkebispedømmet Madrid og den spanske bispekonferansen betydelig innflytelse på Den katolske kirke i Spanias kurs samt bispeutnevnelser. Politisk sto han nær høyrefløyen i det konservative Partido Popular.

Erkebispesetet i Valencia er et av de tradisjonelle kardinalsetene i Spania, men erkebiskop Osoro fikk aldri den røde hatten. Som ny erkebiskop av Madrid er det temmelig sikkert at han blir kardinal, og den nye erkebiskopen av Valencia var jo kardinal fra før.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)