Nye prester til OKB og Trondheim stift

Den siste uken er hele tre nye prester ankommet for å tjenestegjøre i Den katolske kirke her, to til Trondheim stift og én til Oslo katolske bispedømme.

Tomasz BazułaDen 30. august ankom Tomasz Bazuła (f. 1979), som skal virke i Molde og Kristiansund, med bosted Kristiansund. Han ble født i Dębica (Polen) og studerte i presteseminaret i Tarnów  2000–2006, der han tok en magistergrad i sosiallære. Han ble diakonviet i mai 2005 i Zawada (Polen) av biskop Stanisław Budzik og presteviet 20. mai 2006 i Tarnów av biskop Wiktor Skworz. P. Bazuła har vært kapellan i Stróże 2006–2009, i Bruśnik 2009–2012 og i Mielec–Ducha Świętego 2012–2014, og har pastoral erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og arbeid blant de syke. Han snakker engelsk og polsk, spiller gitar og er glad i å fiske.

Sławomir CzubaDagen etter ankom Sławomir Czuba (f. 1983) som skal virke i menigheten i Trondheim. Han er også født i Dębica og studerte i presteseminaret i Tarnów 2002–2008, der han tok en magistergrad i psykologi. Han ble diakonviet juni 2007 i Pilzno av biskop Wiktor Skworc og presteviet 31. mai 2008 i Tarnów av samme mann. P. Czuba har vært kapellan i Krużlowa 2008–2011 og i Mielec–Ducha Świętego 2011–2014, og har pastoral erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og arbeid i familier. Han snakker engelsk og polsk, er glad i å lese og å spille fotball.

 Det polske bispedømmet Tarnów har i de senere år har bidratt med en rekke prester til Norge. Den 21. august ankom to andre prester derfra, p. Knutelski og p. Bożek, som skal virke i henholdsvis St. Olav og St. Hallvard menighet i Oslo.

Juan Carlos Roldan

Den 2. september ankom så p. Juan Carlos Roldan (f. 1955) fra det argentinske bispedømmet Morón. P. Roldan vil allerede være kjent for noen, da han hatt to opphold i Norge  i 2009 og i 2011, i hhv. to og tre måneder. Han er utlånt for en treårsperiode og skal bo i Stavanger. P. Roldan ble født i Tyskland og er oppvokst i Buenos Aires (Argentina) og studerte ved i St. Augustin presteseminar i San Isidro (Argentina) 1977–1981. Han ble diakonviet 1. januar 1982 i Morón (Argentina) av biskop (senere erkebiskop) Carlos Galán, og presteviet 25. mars 1982 i Morón av biskop Justo Laguna. Inkardinert i bispedømmet Morón.

Han har vært kapellan ved katedralen i Morón 1982–1986, sogneprest i Hurlingham 1987–1998, i El Palomar 1998–1998, i Hurlingham igjen 1998–2007 og i Haedo 2008–2014. I perioden 1987–1999 var han også åndelig veileder for studentene ved presteseminaret i San Isidro.

P. Roldan tok licentiat (Lic.theol.) i bibelfag 2012 ved det katolske universitetet i Buenos Aires  og er i gang med doktorgradsstudier i samme emne.

Han snakker spansk, engelsk og litt tysk og  fransk, er glad i fjellturer og spiller gitar.