OKBs Pastoralavdeling søker kateketisk rådgiver

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme søker etter en kateketisk rådgiver i 100 % stilling. Pastoralavdelingen er ansvarlig for å tilrettelegge for pastoralt arbeid i menighetene. Avdelingen arbeider med ulike områder: katekese, familiepastorale spørsmål, spørsmål knyttet til pastoral omsorg for innvandrere, utdanning og videreutdanning av prester og diakoner, samt forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep i menighetene. Kateketisk rådgiver vil ha sitt virke primært innen feltet katekese, men noe tverrfaglig arbeid vil inngå i stillingen. Litt reising må påregnes.

Sentrale arbeidsoppgaver:

·         videreutvikle, vedlikeholde og ha faglig ansvar for innholdet i Pastoralavdelingens ressursbank, blilys.no

·         i samarbeid med relevante instanser, utarbeide og gjennomføre kurs for kateketer, lokalt, regionalt og sentralt, herunder utarbeidelse av materiale for nettbaserte studier for kateketer. Dette inkluderer kontakt med Pastoralavdelingens samarbeidspartnere

·         etablere og vedlikeholde kontakt med de ansvarlige for katekese på andre språk enn norsk på sentralt og lokalt plan i bispedømmet

·         utarbeide modeller for foreldre- og voksenkatekese i samarbeid med menighetene

·         utarbeide annet nødvendig kateketisk materiale etter behov: bøker, hefter, pamfletter osv.

·         holde kontakten med menighetenes sogneprester, kateketledere og øvrige kateketer og innhente tilbakemelding på Pastoralavdelingens materiale og tilbud

·         forefallende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

·         religionspedagogisk, teologisk og/eller kateketisk utdannelse på masternivå

·         minimum 2 års erfaring fra katolsk menighetskatekese i Norge

·         engasjement for formidling av katolsk tro og praksis til barn og voksne

·         evne til å tenke nytt rundt trosformidling

·         åpenhet for tverrfaglig arbeid innad i avdelingen, og vilje til å bidra der det trengs

·         kompetanse på flerkulturelle utfordringer og behersker flere språk

·         evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner

·         selvstendighet og evne til å ta initiativ

·         evne til å jobbe strukturert og i team

Søkeren må være medlem i Den katolske kirke, og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby:

·         lønn etter avtale

·         gode pensjons- og forsikringsordninger (bl.a. helseforsikring)

·         et godt, flerkulturelt og engasjerende arbeidsmiljø

·         muligheten til å bidra til å forme bispedømmets kateketiske satsing i årene fremover

Kateketisk rådgiver vil samarbeide med øvrige ansatte i Pastoralavdelingen og rapporterer til leder for avdelingen.

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Maria J. Sammut: maria.j.sammut@katolsk.no, telefon: 488 67 451.

Søknad og CV sendes til pastoral@okb.katolsk.no innen 01.12.2014.

av adm — publisert 04.11.2014, sist endret 04.11.2014 - 14:39