Velkommen til den 31. valfart til Mariaholm lørdag 22. august

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til vår kristne og katolske arv, sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm  samt til å erfare hennes beskyttelse.

Valfarten går fra ASKIM og MARIAHOLM, lørdag 22. august 2015.  Messe i Askim kl. 10.00.

Program for Valfart 2015  lørdag 22. august 2015

08.00 Pilegrimer som ønsker det, samler seg ved St. Olav domkirke i Oslo. Derfra reiser de til Askim.

10.00 Messe i Mariakirken i Askim, celebrert av sogneprest Piotr Pisarek OMI

11.30 Vandring fra Mariakirken i Askim til Mariaholm, via Mariakilden i Indre Østfold.

14.30 Andakt ved Mariakilden bak Hovin kirke.

19.00 Bønn ved statue av den salige Jerzy Popieluszko (19471984)

19.30 Messe i kapellet på Mariaholm.

Program pielgrzymki, sobota 22 sierpnia 2015

8.00 Rozpoczęcie pielgrzymki, katedra St. Olav w Oslo. Wyjazd do Askim

10.00 Msza św. w Askim

11.30 Wymarsz z Askim do Mariaholm

14.30 Postój i nabożeństwo przy źródle Maryjnym/ Mariakilde.

19.00 Modlitwa pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki,

19.30 Msza św. w kaplicy na Mariaholm

Den første vandringen av denne typen ble arrangert i 1985, på et tidspunkt da ingen ennå visste hvordan Polen og Øst-Europa skulle utvikle seg få år senere.

Pilgrimsferden blir arrangert så nær 15. august som mulig. For katolikker over hele verden er 15. august høytidsdagen for Jomfru Marias himmelferd. Denne dagen ble valgt som tidspunkt for den første vandringen, som i seg selv ble en sterk minnemarkering av presten og martyren Jerzy Popiełuszko, som ble drept i et attentat 19. oktober året før, altså 1984. På denne måten er pilegrimsferden også en årlig hyllest til denne martyren, som ble saligkåret av pave Benedikt XVI den 6. juni 2010. Det står i våre dager en byste av Popiełuszko ved Mariaholm.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å delta i pilegrimsvandringen enten ved selv å gå de 20 kilometrene til fots eller å bidra med matlaging og service overfor pilegrimene. 

Vel møtt til valfart i Indre Østfold!