Pave Frans om kapitalisme og miljøvern i intervju med fransk magasin

I et ferskt intervju med det franske nyhetsmagasinet Paris Match snakker pave Frans om sitt syn på kapitalisme, miljøpolitikk og den kommende helligkåringen av foreldrene til den hellige Teresa av Lisieux, Ludvig Martin og Celia Maria Guérin Martin.

Kapitalisme og profitt «er ikke et onde så sant vi ikke gjør dem til avguder», sier Frans.

– Menneskeheten må gi avkall på tilbedelsen av penger, heter det i intervjuet fra 9. oktober, og heller fokusere på «den menneskelige person, dets verdighet, det felles beste og de kommende generasjoner som skal arve jorden». 

– En kristen heller mer mot realisme enn katastrofetenkning. Nettopp derfor kan vi ikke skjule det opplagte: det rådende globale systemet er ikke bærekraftig, sier Frans, som avslutter bispesynoden med å helligkåre fordeldrene til den hellige Teresa av Lisieux, to mennesker som er «forbilder på hellighet og livet sammen som ektepar».