Nytt nummer av St. Olav

Forside St. Olav 3 2015Årets siste utgave av St. Olav–Katolsk kirkeblad ankommer landets katolske postkasser neste uke. Bladet kan også leses online og lastes ned i PDF-format.

Av innholdet kan vi nevne:

Det er litt ulikt når St. Olav kommer i postkassen, alt etter hvor man bor, men om noen ved månedsskiftet fremdeles savner bladet, er vi takknemlige for å få beskjed til adressen kirkebladet@katolsk.no. (Noen blader forsvinner nemlig alltid underveis.)