St. Hallvard 2. april: «Å være katolikk i Norge i dag»

I anledning Jubileumsåret 2015–2016 inviterer St. Hallvard menighet i Oslo til temadag med tittelen

Å være katolikk i Norge i dag

den 2. april kl 11:30.


Sogneprestens innledning

Kjære brødre og søstre i Kristus,

I år feirer vi et dobbelt jubileum. Det er 125 år siden St. Hallvard menighet ble opprettet. Samtidig innleder vi et jubileumsår som avrundes med at vi markerer at det 50 år siden vårt nye kirkebygg ble innviet. Med denne feiringen åpner vi et nytt kapittel i menighetens historie.

Et jubileum er alltid en grunn til å være takknemlig. Gjennom disse årene har St. Hallvard menighet blitt et åndelig hjem for mange, her føres de nyeste medlemmer til dåp, her går barna til sin første kommunion, de unge mottar fermingens sakrament, de unge ektepar trer frem for Guds åsyn for at han skal velsigne den pakt de to inngår, fra kirken tar vi avskjed med dem som har fullført sitt jordiske liv.

Jubileet gir oss anledning til å se tilbake på det som har vært. Det er mange som har ofret tid og krefter i menighetens tjeneste gjennom disse årene. Mange har bidratt til å forme menighetens utvikling. Mange aktive medlemmer, ordenssøstre og prester har svart med kreativitet, innsatsvilje og trofast tjenestesinn på tidens mangfoldige utfordringer. Målet var å skape en menighet med et rikt menighetsliv, en levende menighet hvor alle kunne føle seg hjemme, en kirke som skulle føre de troende nærmere Gud og nærmere hverandre, et fellesskap som har rom også for mennesker i nød, så vel i de nære omgivelser som i samfunnet.

Når vi feirer denne viktige begivenheten, er vi klar over at det er intet menneske gitt å fortelle om hvilke resultater menigheten egentlig har oppnådd i disse årene, det vet bare Gud. Ser vi tilbake på disse 125 år, skjønner vi at mange hendelser har preget menighetens liv. Men én ting kan vi være sikre på, menneskene i menigheten har et trofast kristenliv i hverdagen. I dag kan vi forstå den gave som vi har fått, og slutte opp om den i takknemlighet og trofasthet.

Når vi leser om St. Hallvard menighets fortid, ser vi Guds aktive tilstedeværelse i historien og blir oss mer bevisst vår identitet som menighet. I dag har St. Hallvard vokst sterkt med mange tusen katolikker fra over 100 forskjellige land. Hvilken rikdom vi har! Samtidig er vi klar over hvilke utfordringer vi har i fremtiden. Dette krever en evne til å følge med i tiden, mot og styrke til nytenkning og omstilling, oppbrudd og ny begynnelse. Mens de ytre forhold stadig forandrer seg, desto større betydning får det for menigheten å vite at Gud er det faste holdepunkt vi vier vårt liv til. Han er Den store uforanderlige.

Måtte menighetens jubileum bli en glede for oss og gjøre begeistring og inspirasjon om til handling med brennende tro og glødende engasjement. Måtte denne viktige begivenheten gjøre oss rede til å lytte til Den Hellige Ånd, og villige til å fornye vår tro, håp og kjærlighet i tjeneste for verdens evangelisering.

p. Carlo Hong Phuc


Om temadagen

Hva vil det si å være katolikk i Norge i dag? De siste årene har St. Hallvard menighet i likhet med de andre katolske menigheten i Norge opplevd en formidabel vekst. Dette er veldig gledelig, men det stiller oss også overfor nye utfordringer: Hvordan skal vi ta imot de nye medlemmene fra alle Herrens land? Og ikke minst: Hva forventer de nyankomne katolikkene seg av Den katolske Kirken i Norge? Vi som har vært del av kirken i Norge over tid, har også svært ofte bakgrunner fra andre land. Hvordan finner vi oss til rette i vår felles og mangfoldige Kirke? Og hva gjøres for at barn som er født i Norge skal føle seg hjemme i Kirken, både de med og uten foreldre med innvandrerbakgrunn? Vi belyser temaet 'Hva vil det si å være katolikk i Norge idag?' gjennom innledninger og felles samtale. Tid til samtale i grupper, spørsmål og diskusjon prioriteres, da vi er særlig interessert i dine erfaringer og refleksjoner!

Vi vil ha noen innledninger der vi hører erfaringer og refleksjoner fra personer med ulike bakgrunner og ulik migrasjonserfaring om møte med Kirken i Norge, dens rolle for dem, og deres tanker om veien videre for en Kirke som stadig tar imot nye katolikker som følge av at de kommer til landet.

Dagen arrangeres av menighetens jubileumskomité. Marta Bivand Erdal (medlem av St. Hallvard og søndagsskolelærer, migrasjonsforsker ved institutt for fredsforskning PRIO), vil bidra med et åpningsinnlegg med ulike tilnærminger til dagens tema og noen perspektiver på veksten i den katolske kirke i Norge, spesielt de siste ti årene.