Bønn for kall 2. juni: maristene


logo maristene europa 400Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. Den andre juni er det maristene som står for kallsmessen i St. Olav domkirke i Oslo. Etter messen er det kirkekaffe og presentasjon. Velkommen!