Bønn for kall

kallsplakat-300x426.jpg

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er: 

2016

7. januar Oslo katolske bispedømme

2. februar ordenslivets dag (merk: en tirsdag, felles feiring)

3. mars: St. Josephsøstrene (Merk: messen feires i kapellet på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo; messe 18.00, korsvei 17.30.)

7. april:  Oslo katolske bispedømme

(5. mai: Kristi Himmelfartsdag, kallmesse utgår)

2. juni: Maristene

7. juli: Oslo katolske bispedømme

4. august: Oslo katolske bispedømme

1. september: Søstrene av Det hellige kors (Quy Nhon) Feiring av 25-årsjubileum i Norge for Søstrene av det Hellige Kors av Quy Nhon og sr. Madeleine Tran thi Minh Trangs 25-års løftejubileum

6. oktober: Dominikanerne og dominikanerinnene (Merk: i St. Dominikus kirke, Majorstuen)

3. november: St. Elisabethsøstrene

1. desember: Oblatpatrene 

av Webmaster publisert 11.01.2010, sist endret 04.03.2016 - 12:19