Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Bønn for kall

kallsplakat-300x426.jpg

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

Datoer 2014

I St. Olav domkirke holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er

2. januar Oslo katolske bispedømmet/St. Eystein seminar

2. februar ordenslivets dag

6. mars: St. Josephsøstrene

3. april: Augustinerkorherrene

1. mai: Prestevielse av diakon Øystein Lund

5. juni: Picpusene

3. juli: Oslo katolske bispedømme

7. august: Oslo katolske bispedømme

4. september: Maristene

2. oktober: Dominikanerne og fransiskanerne (Merk: i St. Dominikus kirke, Majorstuen)

6. november: Elisabethsøstrene

4. desember: Oblatpatrene