FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Bønn for kall

kallsplakat-300x426.jpg

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

Datoer 2014

I St. Olav domkirke holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er

2. januar Oslo katolske bispedømmet/St. Eystein seminar

2. februar ordenslivets dag

6. mars: St. Josephsøstrene

3. april: Augustinerkorherrene

1. mai: Prestevielse av diakon Øystein Lund

5. juni: Picpusene

3. juli: Oslo katolske bispedømme

7. august: Oslo katolske bispedømme

4. september: Maristene

2. oktober: Dominikanerne og fransiskanerne (Merk: i St. Dominikus kirke, Majorstuen)

6. november: Elisabethsøstrene

4. desember: Oblatpatrene