Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Bønn for kall

kallsplakat-300x426.jpg

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

Datoer 2015

I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er

1. januar Oslo katolske bispedømme

2. februar ordenslivets dag (merk: en mandag)

5. mars: St. Josephsøstrene

2. april: Skjærtorsdag, ordinær kallsmesse utgår

7. mai: Søstrene av Det hellige kors

4. juni: Picpuspatrene

2. juli: Oslo katolske bispedømme

6. august: Oslo katolske bispedømme

3. september: Maristene

1. oktober: Dominikanerne og fransiskanerne (Merk: i St. Dominikus kirke, Majorstuen)

5. november: St. Elisabethsøstrene

3. desember: Oblatpatrene