BOKLANSERING: KATOLSK KIRKELIV I NORGE gjennom 1000 år

St. Olav forlag har gleden av å invitere til lansering av boken KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR (red.: Liv Hegna). Biskop Bernt Eidsvig og bokens øvrige forfattere deltar. 

Boklansering.jpg

BOKENS INNHOLD

 • Jan Schumacher: KRISTNINGEN AV LANDET
 • Bernt T. Oftestad: REFORMASJONEN I NORGE
 • Bernt I. Eidsvig: NORSK KATOLISISME I DET 19. ÅRHUNDRE
 • Torbjørn Olsen: NORDPOLMISJONEN
 • Bernt T. Oftestad: DEN KATOLSKE KIRKE I ET SAMFUNN UNDER MODERNISERING
 • Else-Britt Nilsen: NONNER I NORGE I NYERE TID
 • Else-Britt Nilsen: KATOLSK KIRKELIV UNDER KRIGEN
 • Bernt T. Oftestad: NASJONAL ENHET FOR EN NY TID
 • Bernt T. Oftestad: NASJONAL KATOLISISME OG ØKUMENISK KONSIL
 • Else-Britt Nilsen: FRA KATOLSK PROPAGANDA TIL ØKUMENIKK
 • Liv Hegna: INNVANDRERKIRKEN – TILFELLET TRÆNA

FORORD

Denne boken er beretningen om hendelser og personer som gjennom generasjoner har drevet frem kristendomshistorien i vårt land. Innvevd i tiden har deres liv spilt seg ut på den kristne scene. 

Hevet over enhver tvil kan man si at middelalderens største kirkelige skikkelse var Olav den hellige. Eystein Erlendsson (erkebiskop 1160–88) var meget betydningsfull, og erkebiskop Olav Engelbrektsson (erkebiskop 1523–38) var også en av de virkelig store, selv om han måtte innrømme tapt kamp mot destruksjon av Den katolske kirke i Norge. Etter Kirkens tilbakekomst har personligheter som biskop Fallize, biskop Mangers og mange, mange flere, satt sine spor. Sammen med titusener, ja, hundretusener av troende har de på forskjellig vis bidratt til det som i dag er det kristne økumene i Norge.

Ved Det teologiske Menighetsfakultet ble det høsten 2015 holdt en forelesningsrekke som het Katolsk kirkeliv i Norge og Norden gjennom 1000 år. De fleste av bokens forfattere var forelesere på kurset. En takk til førsteamanuensis Jan Schumacher, som i etterkant påtok seg fremstillingen av den første kristentiden i landet. Det er føyet til et mindre kapittel om dagens innvandrerkirke. 

En særlig takk til sr. Else-Britt Nilsen og Bernt T. Oftestad, som sammen med undertegnede har fungert som redaksjonskomité. For fremstillingen av Kirkens historie i Norge i mellomkrigstid og etterkrigstid, har det statistiske materialet som p. Claes Tande tidligere har tilrettelagt, vært til stor nytte. Takk også til St. Olav forlag for hyggelig samarbeid.

Liv Hegna (red.)

Oslo, 2016

 

 

av Adm — publisert 14.09.2016, sist endret 14.09.2016 - 17:34