Myron Kuspys diakonviet

Den 4. desember 2016 ble Myron Kuspys diakonviet i München av biskop Petro Kryk, apostolisk eksark for Tyskland og Skandinavia. Prestevielsen vil finne sted i Oslo i september 2017.

Myron Kuspys er født i Lviv, Ukraina. Han studerte ved Lviv banking institute 2000-2004. 2004-2005 tjenestegjorde han i det ukrainske luftforsvaret. Han kom til Norge høsten 2010, og er sekularprest-kandidat for det ukrainske eksarkatet Tyskland, tilknyttet St. Eystein presteseminar fra høsten 2012. Han startet norskopplæring fra 2010, og påbegynte studier ved Det teologiske menighetsfakultetet fra høsten 2012. Fra høsten 2015 startet han studier i bysantinsk tradisjon i Ukraina. Han ble ordinert subdiakon 8. oktober 2016 av erkebiskop Ihor Vozniak av Lviv.

Se bilder fra diakonvielsen som fant sted 4. desember 2016:

Prestevielse4.jpg

Prestevielse3.jpg

Prestevielse.jpg

Prestevielse2.jpg