Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Den 5. januar 2017 har biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg. av Oslo utnevnt Elisabeth Streit til ekstraordinær kommunionsutdeler i focolarefellesskapet i Oslo, for en periode på 3 år. 

Den 14. februar 2017 utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig, Petter Steen og Trong Dinh Tran til ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Josef menighet på Haugesund. Utnevnelsen er for en periode på 3 år, frem til 14. februar 2020.

Samme dato utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig Van Nhat Cao, Sr. Josephine Do Thi Hoa, Sr. Therese Hien Hoang, Sr. Madeleine Tran Minh Trang, Ba Thanh Mai, Duc Tho Nguyen, Cong Bang Pham, Tuan Khoi Phan og Si Bau Uong til ekstraordinære kommunionsudelere i St. Olav menighet for en periode på 3 år, frem til 14. februar 2020.