Begynner i OKB

Petter Stocke-Nicolaisen og Nils Heyerdahl går inn som nye medarbeidere i Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling.

– Det blir flott å få to så rutinerte og i tillegg veldig hyggelige mediefolk med på laget. Bispedømmet står foran store utfordringer med tanke på å videreutvikle og styrke kommunikasjonsarbeidet vårt, så dette blir veldig bra, sier kommunikasjonssjef Hans Rossiné.

Foto: Mats Tande 2017-09-07Petter Stocke-Nicolaisen (40) er ansatt som redaksjonssjef i kommunikasjonsavdelingen. Han er cand.mag. i idéhistorie og russisk fra Universitet i Oslo, og har også studert journalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Stocke-Nicolaisen har i tillegg en mastergrad i medieledelse fra University of the Arts London. Han har vært sjefredaktør og administrerende direktør i mediehuset Helgelendingen, prosjektredaktør i Amedia og har jobbet i Aftenpostens kulturavdeling. Han har politisk fartstid fra Unge Høyre og studerer for tiden endringsledelse på BI.

 

Foto: Mats Tande 2017-09-07Nils Heyerdahl (75) er magister i idéhistorie og jobbet i NRK fra 1979 til 2011, de siste 20 årene som sjef for Radioteatret. Han har oversatt en rekke fagbøker og var forlagsredaktør i St. Olav forlag 1968-74. Han ble i 2011 valgt til preses i Det Norske Akademi. Nils Heyerdahl ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap i 1961. Han ledet i en periode Massemediakommisjonen, og er nå medlem av Liturgikommisjonen. Han blir tilknyttet kommunikasjonsavdelingen med særskilt redaktøransvar for verdi- og idéinnholdet i St. Olav kirkeblad.

Den utlyste ledige stillingen som journalist i kommunikasjonsavdelingen vil ventelig ble besatt i april/mai.