Freddy hos paven

Den 13. mars la selveste Freddy edderkopp ut på den lange ferden til Vatikanet for å møte pave Frans. Det vil si, det var forfatteren bak de populære barnebøkene om Freddy edderkopp, sr. Ane-Elisabeth Røer, som i dagene 13. til 15. mars hadde lagt turen til Vatikanet. Der skulle hun drive research til sin nye Freddy-bok samt overlevere bøker om Freddy edderkopp og tegninger fra elever ved St. Sunniva til pave Frans.

Ba om ideer

Bakgrunnen for besøket var som følger:

I februar 2017 besøkte skoleelever ved St. Sunniva skole søstrene på Katarinahjemmet. I forkant av besøket hadde elevene studert klosterliv og sakramenter. Til dette hadde de benyttet de to første bøkene om Freddy Edderkopp: «Freddy Edderkopp i kloster» og «Freddy Edderkopp og Sakramentsmysteriet».

Den nyeste boken som ble utgitt november 2016, Freddy Edderkopp og helgenskaren, hadde de ikke rukket å lese enda. Til tross for dette, var de ivrig med da forfatteren, sr. Ane-Elisabet Røer, inviterte til dialog og ba om ideer til en mulig fjerde bok som har arbeidstittelen «Freddy Edderkopp og Ecclesia Mystica». Elevene tegnet skisser av sine ideer til den nye boken, hvorav en ide var et møte mellom Freddy Edderkopp og paven.

I bagasjen

Ønsket om et møte mellom Paven og Freddy Edderkopp ble oppfylt kort tid etter at elevene besøkte Sta. Katarinahjemmet. For 13.-15. mars reiste forfatteren til Vatikanet for å gjøre de første forundersøkelsene for den fjerde boken. Med i bagasjen hadde hun fire av elevenes tegninger, samt de tre første bøkene om Freddy Edderkopp. Tegninger og bøker ble høytidelig overrakt en representant for Vatikanet, fr. Simon Donnelly, som lovet å formidle alt videre til Pave Frans.

Første bok om Freddy Edderkopp ble publisert i 2012 og viste seg raskt å bli populær både blant barn og voksne. Neste bok kom året etter. Barna ba om flere bøker om edderkoppen som på lystig vis førte dem inn i forskjellige aspekter ved troen. Den tredje boken ble skrevet i 2014, men kom først ut høsten 2016. Dette var den første av bøkene hvor forfatteren aktivt søkte råd fra den største lesergruppen, barn i alderen ni til 12 år. Flere elementer i bok tre, Freddy Edderkopp og helgenskaren, er et resultat av denne utvekslingen mellom leser og forfatter. Også i arbeidet med fjerde bok, er leserne tatt inn i forarbeidet på et tidlig stadium, noe tegningene til Den Hellige Far Pave Frans viser.

Bøkene, som er utgitt på St. Olav Forlag, brukes flere steder i undervisning både på katolske skoler og i katekese i menigheter rundt om i landet. Mange bruker dem også til høytlesning i familien. 

Les mer om Freddy edderkopp

Se Pavens takkebrev nederst i saken

Freddy edderkopp besøker paven.jpg 

FREDDY HOS PAVEN: Sr. Ane-Elisabeth overrekker tegninger og bøker om Freddy Edderkopp til Vatikanets representant, fr. Simon Donnelly fra Statssekretariatet, den engelskspråklige seksjon.

Freddy edderkopp besøker paven1 (3).jpg 

FANTASIFULLT: En av tegningene fra St. Sunniva som ble overrakt pave Frans.

 

Takkebrev fra vatikanet freddy edderkopp.jpg

PAVENS TAKKEBREV