Preste- og diakon­vielser

Foto: Mats Tande 2015-04-29Diakon Myron Kuspys prestevielse ved biskop Petro Kryk finner sted i St. Olav domkirke lørdag den 2. september kl. 15. Kuspys feirer primissmesse (første messe) søndag 3. september kl. 14 på ukrainsk i St. Josephs kirke.

 

Den 26. august kl. 12 foretar biskop Bernt to diakonvielser i St. Johannes kirke, Bredtvet. De to nye diakonene er Josef Ottersen og Paul Opata. Den tredje diakonvielsen av Nguyen Huu Thanh i St. Gudmund kirke, Jessheim, vil bli offentliggjort senere.