Erna på besøk hos St. Sunniva

Statsminister Erna Solberg og tre statsråder besøkte St. Sunniva skole i Oslo, torsdag 10. august. Årsak: Skolens gode resultater med tidlig innsats overfor elever.

Snart strømmer omkring 60 000 førsteklassinger inn i skolegården for første gang, det kribler i magen og de gleder seg til å lære ABC, 123 og mye mer. Ivrige hender strekkes i været og de har mange spørsmål til sine dyktige lærere. Denne iveren er statsministeren opptatt av at skal fortsette og fortsette og fortsette – hele skoleløpet ut: - Mitt mål er at ingen barn skal slutte å rekke hånden i været for å spørre, sier Erna Solberg (H).

Statsministeren ble tatt imot av et stolt vertskap: Rektor Helene Hatle og styreleder Bjørn O. Øiulfstad. – Vi lykkes godt, fordi vi har et verdigrunnlag som gjør at vi ser den enkelte elev, mener Hatle. Øiulfstad trekker også frem betydningen av god drift: - Den profesjonelle driften av skolen bidrar til trivsel og at alle kan konsentrere seg om den viktigste oppgaven: undervisning, sier han.

Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, Bent Høie og Jan Tore Sanner deltok også på arrangementet som begynte i skolens SFO-avdeling med en spesialversjon av ”Hode, skulder, kne og tå”. Statsrådene fikk strukket ordentlig både på kropp og stemmebånd. Besøket skjedde i forbindelse med at regjeringen lanserte en ny plan med 11 punkter for tidlig innsats i skolen.