Egen måte å tenke skole på

Skoleseminar september 2017.jpg

POPULÆRT KURS: Spennende foredrag ved blant annet prestene under intro-kurset på Gardermoen. Fra v: p. Erik Andreas Heyerdahl Holth, skoleråd Gjermund Høgh, dom Lukas Lorf-Wollesen, p. Andreas Ruprecht og p. Hallvard Hole.

– Man trenger ikke være katolikk for å jobbe på en katolsk skole, men man må være innforstått med hvordan vi jobber her og at katolsk skoletenkning ikke er en metodikk, men en måte å tenke skole på. Katolske skoler skal utgjøre en forskjell, poengterte rektor Elisabeth Thielemann ved St. Eystein skole i Bodø da katolske lærere møttes til seminar på Gardermoen 30. august til 1. september.

Dette var andre gang OKBs skoleråd Gjermund Høgh inviterte til denne type introkurs for lærere. 21 lærere fra våre fem katolske skoler i Oslo, Bergen, Bodø og Arendal hadde tatt turen til Quality Airport hotel på Gardermoen for å samtale om lærerrollen og høre foredrag om katolske temaer.

Hva vi står for

Foredragene spente fra «Trosbekjennelsen» og «Katolsk liv og moral» til «Bønnetradisjoner», «Katolsk liv og sakramenter» og «Lærerrollen ved en katolsk skole». Kursledere var foruten Gjermund Høgh, p. Hallvard Hole, p. Andreas Ruprecht og p. Lukas Lorf-Wollesen.

– Vi holder dette kurset for at alle våre lærere skal få kunnskap om rammene for våre skolers arbeid og virke. De skal få vite hva vi står for og hva vi står på. Den perfekte lærer er Jesus, men ingen av oss er helt der. Men vi håper vi kan hjelpe alle våre lærere på veien til en forståelse av menneskelivets fylde, sier skoleråd Gjermund Høgh.

 

Skoleseminar september 5- 2017.jpg

BRENNER FOR SKOLENE: - Den perfekte lærer er Jesus, men ingen av oss er helt der, sier skoleråd Gjermund Høgh, en ildsjel for katolske skoler i Norge.

Egne læreplaner

Våre fem katolske skoler har sine egne læreplaner. Skoleråden mener de katolske skolene utgjør en forskjell i det norske skolelandskapet.

– Kanskje først og fremst ved måten vi tenker skole på, ved vårt forhold til Kirken, vår visjon og vårt menneske- og kunnskapssyn. Vi legger vekt på å utvikle den enkelte elev, det hele mennesket med dets åndelige dimensjon. Troen og bønnen underbygger naturligvis også forskjellen mellom katolske og offentlige skoler.

Våre skoler er et privilegert sted hvor det skjer en dannelse og utdannelse av hele mennesket og hvor vi jobber med verdier og holdninger på en spesiell måte. Og vi lærer våre elever å være åpne. Det minst katolske som finnes, er lukkethet, understreker Gjermund Høgh.


1500 elever

De katolske skolene i Norge er svært populære og teller nå samlet rundt 1500 elever. St. Sunniva skole i Oslo har 540 elever i 1. til 10. klasse, St. Franciskus skole i Arendal har 250 elever, St. Eystein i Bodø teller 100 elever i 1. til 10. klasse, mens våre to Bergensskoler, St. Paul skole og St. Paul gymnas, har henholdsvis 340 og 260 elever.

– Dannelse og utdannelse av barn og ungdom er en del av Kirkens misjon. I andre land er de katolske skolene de bærende skolene, mens vi her i Norge er små. Samlet sett går bare tre prosent av norske elever i dag på en privat skole, sier Høgh.

 

Skoleseminar september3- 2017.jpg

BEHOV: - Vi trenger å bli jevnlig oppdatert på katolsk tro og lære, sier Mari Solberg-Jacobsen, som har vært lærer på St. Franciskus skole i Arendal i 14 år.

Svært nyttig

Lærerne på introkurset var godt fornøyde med samlingen og med å få dypere innsikt i det katolske rammeverket og verdigrunnlaget for lærergjerningen.

– Det er veldig flott og interessant å være her og alltid nyttig å få gjenoppfrisket kunnskapen, sier Mari Solberg-Jacobsen, som har vært lærer på St. Franciskus skole i Arendal i 14 år.

– Vi trenger å bli jevnlig oppdatert på katolsk tro og lære. Vi får mange spørsmål fra elevene og andre som prøver å sette oss fast i det katolske. Et slikt kurs gjør at vi kan gi bedre svar, ikke minst at tro og vitenskap går fint i hop.

Mari Solberg-Jacobsen tror elevene trives godt på St. Franciskus.

– Det er alltid ting som kan bli bedre, men jeg mener vi legger stor vekt på å se hver enkelt elev. Jeg opplever at våre katolske skoler har en spesiell atmosfære, og jeg synes det er fint med en synlig skoleprest. Elevene opplever også at det er naturlig med messe. Det er også viktig at vi er like godt oppdaterte som de offentlige skolene, sier hun.

Skoleseminar september2- 2017.jpg

STORT PLUSS: - Katolske skoler er knyttet tettere til Kirken og har en prest tilgjengelig, noe jeg mener er en stor styrke, sier Tor Skaugerud, lærer ved St. Eystein skole i Bodø de siste seks årene.

Større forståelse

Også Tor Skaugerud, som har vært lærer ved St. Eystein i Bodø i seks år, trives i lærerrollen.

– Mye av det jeg har fått formidlet her på Gardermoen, vil jeg bearbeide og formidle videre til elevene i timene. Jeg har fått større forståelse for hva Den katolske kirke er og hva den står for, sier Skaugerud.

Han har vært lærer i to år i den offentlige skolen, og mener de katolske skolene har større fokus på det hele mennesket.

– Vi er knyttet tettere til Kirken og har en prest tilgjengelig, noe jeg mener er en stor styrke. Jeg tror det er viktig at vi fortsetter å gi god religionsundervisning i en tid hvor den offentlige skolen er blitt en ikke-religiøs skole, sier Skaugerud.

                                                                                                                                                        
Har noe eget

Torsdag 31. august feiret lærerseminaret messe i St. Gudmund kirke på Jessheim sammen med biskop Eidsvig. Han hilste i sin preken til lærerne og takket for det viktige arbeidet de gjør hver dag.

– Det katolske skolesystemet er verdens største og eldste. Vi har noe å formidle som de andre ikke har, sa biskop Eidsvig.